Flere sunde og bitre grønsager til foodservice sektoren og forbrugeren

I projektet arbejder vi for at øge produktivitet og indtjening hos grønsagsproducenter, øge befolkningsgruppers sundhed, og mindske klimaaftrykket af fødevareproduktionen.

Formål

Formålet med projektet Flere sunde og bitre grønsager til foodservicesektoren og forbrugeren (Bitter-Sund) er at:

  • Øge produktivitet og indtjening hos grønsagsproducenter
  • Øge befolkningsgruppers sundhed via øget tilgængelighed, anvendelighed og forbrug af sunde, bitre kål og rodfrugter. To befolkningsgrupper anvendes som case: Private, raske forbrugere og offentlige, syge brugere
  • Estimere reduktion i sundhedsudgifter som følge af øget forbrug af grove grønsager
  • Mindske klimaaftrykket af fødevareproduktionen

Forventede effekter

  • Minimering af næringsstofoverskud
  • Reduceret pesticidanvendelse
  • Begrænsning af klimapåvirkning
  • Forbedret human sundhed

Aktiviteter

AP1. Effektiv dyrkning af flere sunde og bitre kål og rodfruger samt øget indtjening

Ansvarlig: AU-FOOD (Hanne L.Kristensen), Nørregård, Årstiderne, Månsson

Formål: At få kendskab til flere sorter og typer af sunde og bitre kål og rodfrugter og teste variation i sunde indholdsstoffer og bitterhed ift jordtyper og årsklima, samt effektiv produktion med større indtjening. At producere sortiment af råvarer til afprøvning i A2 og A3.

AP2. Udvikling og afprøvning af sunde og bitre grønsagskoncepter til foodservicesektoren og forbrugeren

Ansvarlig: AU-FOOD (Ulla Kidmose), Aarstiderne, Nørregård, Randers RH, ØL

Formål: At udvikle bitre og sunde grønsagskoncepter målrettet 1) private, raske forbrugere og 2) den offentlige foodservicesektor til bespisning af syge brugere med formålet at øge udvalg, anvendelse, tilberedelsesmåder og hermed forbruget af disse grønsager. At teste de to brugergruppers opfattelse, accept, tilfredshed og smagsmæssig stimulering af de udviklede grønsagskoncepter til brug for udbredelse af grønsagskoncepter blandt andre brugersegmenter.

AP3. Ændring af kostvaner mod øget forbrug af sunde og bitre kål og rodfrugter og de sundheds-økonomiske og klimamæssige konsekvenser

Ansvarlig: KU-IFRO (Jørgen Dejgård Jensen), AU-FOOD, Aarstiderne, Randers RH, ØL

Formål: At undersøge de sundhedsøkonomiske og klimamæssige konsekvenser ved at ændre kosten til en kost baseret på "nøglemåltiderne" udviklet i A2.

A4. Formidling og projektledelse

Ansvarlig: Økologisk Landsforening (Else Torp Christensen), alle partnere.

Formål: At formidle viden og resultater og afrapportere fra DIVEG.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres på projektets hjemmeside.

Organisering

Økologisk Landsforening leder projektet som gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitet (AU-FOOD), Aarstiderne A/S, Nørregaard Øko, Månsson Øko Aps, Randers Regionshospital og Københavns Universitet, (KU-IFRO).

Projektperiode

1. januar 2016 - 30. juni 2019

Projektstøtte

Projektet har fået tilskud fra Fonden for Økologisk Landbrug og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet.

undefined