Fem klimaoptimerede økologiske bedriftstyper

Med regeringens udspil til en klimaplan, og en efterfølgende implementering af en klimalov, er der behov for at illustrere konkrete klimatiltag og motivere til handling. En konkret klimaindsats vil samtidig profilere økologiske fødevareprodukter.

Formål

Formålet med projektet er at vise potentialet for at mindske udledning af drivhusgasser fra økologisk fødevareproduktion for fem produktionsgrene og derved inspirere økologiske landmænd til at handle og tilpasse deres produktion til mindre klimabelastning.

Forventet effekt

Flere økologiske landmænd bliver opmærksomme på de konkrete muligheder for at mindske udledning af drivhusgasser, og flere landmænd vil gøre en indsats for at efterleve Klimastrategien for økologisk landbrug

Desuden forventes det, at flere landmænd vil udnytte de mange klimatiltag, der er tilgængelige i Klimakataloget

Beskrivelser af nu-drifts scenarier og et klimadrift scenarium for fem typebedrifter

Nudrifts-scenariet tilstræbes så repræsentativt for danske økologiske bedrifter som muligt.

I klimadrifts-scenariet implementeres så mange klimatiltag som muligt. Værktøjer til beregninger er til rådighed fra tidligere projekter.

Konsekvenser for CO2-udledningen (inkl. metan og lattergas) beregnes og illustreres på en lettilgængelig måde.

Konsekvenser for økonomien, både driftsøkonomi og investeringer, beregnes og vises.

Prisen per kg CO2 beregnes, så det vises, hvilke tiltag der giver mest CO2 besparelse pr. kr.

Hver typebedrift beskrives i et hæfte med beregninger og grafik, så hæftet kan målrettes den enkelte producentgruppe med klare og letforståelige budskaber. Hæfterne trykkes og kan downloades fra internettet.

I hæfterne vises en oversigt over, hvor landmanden kan få hjælp til de vigtigste tiltag, f.eks. solceller, varmepumpe, plantning af hegn osv.

Projektperiode januar 2014 - december 2014