Forstærket klimaindsats i økologisk landbrug

Projektets formål er at få fornyet fokus på at mindske udledning af drivhusgasser i økologisk produktion samt øge kulstofbindingen i jorden og derved forbedre økologiens klimaprofil.

Formål

Projektets formål er at få fornyet fokus på at mindske udledning af drivhusgasser i økologisk produktion samt øge kulstofbindingen i jorden og derved forbedre økologiens klimaprofil.

Aktiviteter

1. Klimakatalog

Der udgives et klimakatalog med tiltag, der nedsætter energiforbruget, sænker udledningen af drivhusgasser og øger kulstofbindingen i dyrkningsjorden. Klimakataloget opdateres fra en version, der blev udgivet af bl.a. Økologisk Landsforening i 2010 (læs Klimakataloget fra 2010). I opdateringen lægges særlig vægt på de økonomiske krav og udbyttet af at gennemføre katalogets tiltag, ligesom samspillet med produktionens udvikling og produktivitet i de enkelte driftsgrene er et nøglepunkt i formidlingen af klimakatalogets indsatser.

2. Klimaoptimering på bedriftsniveau

Der gennemføres en klimaoptimering, og der udarbejdes en klimahandlingsplan på bedriftsniveau hos 38 økologiske landmænd, bl.a. vha. et eksisterende klimaoptimeringsværktøj. På et antal ejendomme gennemføres også screening af bæredygtighed med RISE-modellen. Klimaoptimeringsværktøjets tilpasses og optimeres, så det kan bruges bedst muligt til at udarbejde klimahandlingsplanerne. Ved at benytte begge værktøjer (Klimaoptimering og RISE) bliver det muligt at evaluere, hvordan de supplerer hinanden med indhold og detaljeringsgrad.

3. Klimaskoler

Der udbydes erfagrupper (klimaskoler) til de økologiske landmænd, der har fået lavet almindelige klimatjek og RISE-analyser. Grupperne er sammensat af landmænd, som har fået lavet et almindeligt klimatjek og landmænd som har fået lavet både et almindeligt klimatjek og en RISE-analyse, og resultaterne sammenlignes. I grupperne kan landmændene inspirere hinanden til at forbedre deres klimaprofil med udgangspunkt i deres klimahandlingsplaner.

4. Demoejendomme – best practice

Fem best practise bedrifter, der har en god klimaprofil, dvs. en lav CO2-udledning og mange klimatiltag inkorporeret, udvælges, og der afholdes Åbent hus på bedrifterne.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

Klimanyheder

Sådan kan du gøre dit landbrug mere klimavenligt

Læs Klimakataloget og få 40 praktiske tiltag, der kan mindske landbrugets klimabelastning.

Åbent Hus

Projektperiode

Januar 2016 - december 2017.

 

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne