Recirkulering af næringsstoffer fra by til land

Online gødningskatalog

Mangler du gødning? Her finder du alternativer til husdyrgødning i dit nærområde.

De konkrete fraktioner og næringsstoffer, der allerede er tilgængelige - og tilladt at bruge i økologisk jord-brug - beskrives i et online-katalog, hvor brugerne kan finde oplysninger om:

 • Type af biomasse /fraktion
 • Indhold af næringsstoffer og andre stoffer med positiv virkning på jordens struktur og mikrobielle liv
 • Risiko for indhold af uønskede stoffer. Håndtering af risici.
 • Hvor kan det købes
 • Transport, lagring, spredning og leveringsmuligheder
 • Priser
 • Effekt som gødning, herunder økonomi.
 • Analyser, lovgivning m.v.
 • Se Gødningskataloget Online

Potentiale for recirkulering - workshops

Begrænsninger og muligheder beskrives og der sættes handling i gang for at øge mulighederne, herunder på lovgivning. Inden for spildevandsslam er der muligheder for at trække fosfor ud ved en biologisk-kemisk proces, der giver restproduktet struvit, som kan sammenlignes med en langsomtvirkende fosforgødning. Hverken spildevandsslam eller struvit er tilladt som gødningsmiddel i økologisk jordbrug i dag, men projektet skal samle dokumentation og argumenter for at spildevandsslam på længere sigt kan tillades som gødning på økologiske landbrug. Der er også et stort potentiale for næringsstoffer i kildesepareret human urin. Aspekterne, som er undersøgt i andre projekter, inddrages i diskussionen af dette projekts resultater. Dertil afholder vi en række workshops hvor de foreløbige resultater fremlægges og diskuteres og der udvikles på handlingsmulighederne.

2014

Projektets foreløbige resultater fra 2013 drøftes med forskellige interessenter, herunder økologiske land-mænd, virksomheder og forbrugere. Drøftelserne skal munde ud i anbefalinger om hvilke typer biomasse og recirkulerede produkter, der kan accepteres, set fra de forskellige aktørers perspektiver. Disse anbefalinger skal specielt bruges til at udpege de i dag ikke-tilladte produkter, som Økologisk Landsforening i samarbejder med andre aktører, skal søge at få godkendt i den fælles EU-forordning for økologisk jordbrug.

Informationsmøder

- tilmelding senest 5 dage før arrangementet

 • Hvad vil vi som økologer gerne bruge - og hvad vil vi ikke?
 • Hvad er reglerne?
 • Hvad  er fremtidsudsigterne - og hvad kan vi bruge allerede i dag?
 • Hvilke produkter findes, og hvor kan jeg finde viden om dem, så det er muligt at tænke dem ind i bedriften?

Møderne afholdes:
•    2/12 - 2014                   Hellevad Vandmølle, Vandmøllevej 13, 6230 Rødekro
•    4/12 - 2014                   Økologiens hus, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj
•    9/12 - 2014                   Kongskilde Friluftsgård ApS, Skælskørvej 34, 4180 Sorø

Projektets leverancer i 2013

 • Kortlægning af eksisterende stofstrømme af næringsstoffer, der kan recirkuleres.
 • Belysning af potentiale for at dirigere stofstrømme til økologiske landbrug og diskussion via work-shops.
 • Online-katalog med konkrete oplysninger til økologiske landmænd ang. muligheder for at bruge re-cirkulerede næringsstoffer.

Formål

Projektet skal gøre det nemmere for økologiske landmænd at få adgang til næringsstoffer, der er recirkulerede.
De forventede effekter:

 • Økologiske landmænd får overblik over de konkrete muligheder for at udnytte næringsstoffer via re-cirkulation.
 • Økologiske landmænd får mulighed for at vurdere konkrete produkter/alternative gødninger mht. kvalitet, pris, anvendelighed i forhold til nuværende praksis med at importere husdyrgødning.

Projektperiode: Januar 2013 - December 2014

 

Projektet er udarbejdet af Økologisk Landsforening i projektet Recirkulering fra by til land med støttte fra: 

undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter