Tørrede urter som specialfoder

Brug af tørrede urter som specialfoder har vist sig at fremme dyrs sundhed og de økologiske slutprodukters kvalitet og smag. Et nyt projekt samler viden og erfaringer, om hvordan man får mere held med at dyrke de næringsrige, men sårbare urter.

Blandt økologiske mælke- og kødproducenter er der stor interesse for at finde fodermidler, som bidrager positivt til dyrs sundhed og slutproduktets kvalitet og smag. Projektet indsamler viden og erfaringer om dyrkning af urter i både ren bestand og i blandinger. Urterne har hidtil været svære at dyrke pga. konkurrencen fra græs og kløver.

Dyrkningsvejledning til urter - download

Bedre smag, mere sundhed og højere kvalitet

Projektets formål er at sikre den fremtidige dyrkning af urter til tørret foder, som kan bidrage positivt til økologiske produkter. Det gælder om at indsamle viden og erfaringer om dyrkning af urter som specialfoder og undersøge, hvordan der kan ske vækst uden konkurrence fra græs og kløver.

På baggrund af et litteraturstudie har vi udvalgt 5-10 urter til demonstrationslandbrug. Høsten af urterne tørres i høtørringsanlæg. Herefter måler vi udbyttet og laver foderanalyser. Det tørrede produkt anvendes i forsøg på Foulum i ICROFs projekt 'Økologisk højkvalitetsmælk OrMilkQual'

Projektet skal give inspiration til hvordan man kan tilrettelægge fremtidige undersøgelser af hvorledes tørrede urter kan anvendes som foder, og hvordan fodermidlerne indvirker på dyrs sundhed og ikke mindst slutproduktets kvalitet og smag.

Projektet startede 01.01.09 og løber frem til 01.12.10

Læs artikel fra Økologi & Erhverv: Urter druknet i havre, sep. 2009