Engkalven – koncept for økologisk kvalitetskød

”Engkalven” er et projekt, der skal undersøge, om det kan lade sig gøre at øge tilvæksten på kalve for at leve op til den øgede efterspørgsel på økologisk kalvekød. Målet er en naturlig opvækst, god dyrevelfærd og kød af meget høj kvalitet.

Projektet vil, på ekstensive arealer, afprøve mulighederne for at lave en intensiv kalveproduktion med malkeracetyrekalve. Kalvene skal gå sammen med udsætterkøer i foråret og afgræsse naturarealer i sommerperioden. I efteråret slutfedes de fra høj jord eller stald.

Vi undersøger, om det kan lade sig gøre at holde tilvækster på 1100 gram om dagen i hele engkalvens liv. Målet er at opnå den ønskede slagtevægt på 185 kilo (minimumsvægten for at få tildelt handyrpræmie) indenfor 10 måneder (maksimumalderen for kalvekød).

Afsætningen af det økologiske oksekød har udviklet sig kraftigt igennem de sidste år. Det betyder, at der i dag er mangel på både udsætterkøer (primært til fars) og ungdyr til udskæringer. Afsætningsleddet efterspørger den dobbelte mængde økologiske ungdyr.

Projektet skal være med til at udvikle og afprøve et nyt økologisk kalvekødsprodukt. Derigennem ønsker vi at bidrage til:

  • at økologiske kalve af stor race forbliver i den økologiske produktion.
  • naturpleje af engarealer, så de opnår en stor biodiversitet og undgår at gro til.
  • differentiering af de økologiske kødprodukter.

Vi forventer, at køerne får et godt "otium" som ammetanter for to kalve. De bliver slagtet i efteråret ved samme eller lidt højere vægt som ved udbinding i foråret.

Kalvene vil få en meget naturlig opvækst og en god velfærd. Kødkvaliteten forventes at blive meget høj og unik.

• Læs Projektbeskrivelsen (word)

• Læs Manual til produktion af økologisk engkalv (pdf)

Projektperiode: 01.01.08 - 31.12.08