Blomstrende økologi 2018

Økologiske landmænd og forbrugere inviteres til at så blomster i marker og haver.

Formål

I projektet Mad til bierne (Blomstrende Økologi) inviteres økologiske landmænd og forbrugere til at så bivenlige blomsterblandinger i marker og haver. Projektet vil få flere til at lave tiltag for bestøverne og formidle den positive sammenhæng mellem økologi og bedre levevilkår for bier og andre bestøvere. 

Forventede effekter

Projektet vil

  • Sætte større fokus på de økologiske landbrugs betydning og ansvar for den vilde natur.
  • Uddele frø og informationsmateriale, der opfordrer til og understøtter aktiv deltagelse i projektet ved iværksættelse af naturtiltag

Aktiviteter

  1. Uddeling af blomsterfrø til landmænd og forbrugere
  2. Synlighed i landskabet
  3. PR indsats og indsats på de sociale medier

Resultater

Projektets viden og resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

Projektperiode

1. januar 2018 - 31. december 2018.

Projektstøtte

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.