Natur- og vildtpleje i agerlandet 2014

Erfa-grupper kan bidrage med 3 vigtige ting – viden, fastholdelse og motivation – som mange landmænd mangler for at komme i gang med etablering af naturtiltag. Samtidig opnår landmændene større kompetencer som naturplejere ved at dele deres erfaring med andre.
Trevlekrone - foto Marie-Louise Simonsen

Resultater

Første møde i Esbjerg

De 4 landmænd fra Esbjerg-området er forventningsfulde, da de første gang mødes med naturkonsulent Marie-Louise Simonsen fra Økologisk Landsforening. Dagens program lyder på biodiversitet, agerhøns og naturstriber.

Fællesmøde for natur erfa-grupper

Da de forventningsfulde deltagere mødte op i Økologiens hus, ventede der dem, et anderledes kursus-program. Blandt andet brugte de tid på at klippe, tegne og klistre, da deres drømmegård med henblik på naturudvikling skulle realiseres på et stykke papir.

De 8 naturråd

8 gode råd til, hvad du som landmand kan gøre for at få mere natur ind i driften, uden at det sker på bekostning af vigtig landbrugsjord. Du kan med en lille indsats forbedre levevilkårene for dyr og planter i agerlandet.

Status på arbejdet i de 5 natur erfa-grupper

Status på arbejdet i de 5 erfa-grupper: Aabenraa, Nibe, Kjellerup, Fyn og Esbjerg.

Erfaringer fra projektet

Ved afslutning af projektet bad vi deltagerne fortælle hvad de har fået ud af at være med, og hvordan fremtiden ser ud for naturen på deres bedrifter.

Projektbeskrivelse

Formål

Formålet med projektet er at skabe mere natur i agerlandet for at øge biodiversiteten og fremme biotoper og levesteder for agerlandets truede dyre- og plantearter.

Forventninger til projektet

Projektet vil inspirere og motivere andre landmænd til at lave naturtiltag på deres egen bedrift og til at undersøge mulighederne for at samarbejde med naboer om fælles naturtiltag. Det vil skabe mere natur i agerlandet og dermed bedre vilkår for agerlandets dyreliv. Vi forventer, at mindst 50 økologiske landmænd inden for det første år efter projektets afslutning har etableret naturtiltag.

Aktiviteter

Etablering af natur-erfagrupper.

Der er blevet oprettet fem natur-erfagrupper:

  • Rødekro/Aabenraa (5 deltagere)
  • Nibe (6 deltagere)
  • Kjellerup (4 deltagere)
  • Fyn (4 deltagere)
  • Esbjerg (4 deltagere)

Grupperne skal vedligeholdes, og de naturbeskrivelser, der er lavet, skal sættes i spil. Der aftales en møderække på 2-3 møder og et mødeindhold med hver erfa-gruppe.

Naturbeskrivelser og øget viden om naturen i lokalområdet

Der er i 2013 lavet naturbeskrivelser for 14 af de 20 bedrifter. Der arbejdes videre med disse naturbeskrivelser, så erfagrupperne opnår større viden om deres lokalområde og øger deres kompetencer i forhold til at etablere naturtiltag. Natur tiltag for 2014 udvælges på baggrund af naturbeskrivelserne.

Etablering af naturtiltag i fællesskab og selvstændigt

Det afklares inden for den enkelte erfagruppe, hvordan naturtiltagene skal føres ud i livet. Der tages f.eks. stilling til:

  • Er det landmanden selv eller andre, der står for etableringen og pasningen?
  • Hvem bestiller frø og maskiner, hvis der er brug for det?

Der udarbejdes samarbejdsaftaler mellem de landmænd, der gerne i fællesskab vil etablere et naturtiltag og derved skabe et større sammenhængende naturareal.

Opsamling og formidling

De erkendelser, konklusioner eller andre vigtige udsagn, der kan trækkes ud på tværs af de 10-15 møder i natur-erfagrupperne samles, bearbejdes og formidles i artikler i relevante fagblade. For hver gruppe bliver der også en faktuel beskrivelse på internettet af gruppens sammensætning, fælles mål og nøgleresultater.

Projektperiode: januar 2014 - december 2014

Resultaterne vil være tilgængelige på internettet i fem år og stilles gratis til rådighed for alle.

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug.