Økologi og rent grundvand

I et nyt projekt kombinerer vi naturkvalitet og sikring af grundvandet i fremtidens økologiske landbrug. Ved at undersøge de økonomiske konsekvenser, krav og tiltag kan vi lave et katalog over, hvordan vi sikrer rent grundvand
Sikring af grundvandet er en del af fremtiden for økologisk jordbrug. Illustrationsfoto: Colourbox.com

Økologisk landbrug skal også i fremtiden være grundvandsvenligt

I et projekt om rent grundvand arbejder vi med tre barrierer, som står i vejen for at sikre rent vand:

  • manglende viden
  • manglende interesse
  • manglende økonomisk kompensation

Formålet er at få gang i en dialog med landmænd i vandindvindingsområder, om hvordan vi sikrer grundvandet.

I projektet mødes den enkelte landmand med fagkonsulenter og biologer fra vandværker og kommuner. De mødes for at diskutere det nødvendige omfang af tiltag, krav og økonomisk kompensation, der skal til for at sikre grundvandet.

Vi vil lokalisere bestemte typer af områder, hvor geologien gør, at der er brug for særligt restriktive tiltag. Vi vil også beskrive den driftsform, der giver den ønskede effekt. Hertil udarbejder vi en liste over de dynamiske tiltag, der skal sikre grundvandet i områder til indvinding af drikkevand.

Økonomisk kompensation

Der er direkte tab af indtægter ved at indgå aftaler om restriktiv produktion, som når grundvandet skal sikres. Vi vil udregne, hvor stort tabet af indtægter er for at kunne fastsætte, hvilke økonomiske konsekvenser tiltagene har for den enkelte lodsejer. Dermed kan vi beregne, hvor stor en økonomisk kompensation der er nødvendig, for at ideen kan få gennemslagskraft blandt landmændene. Udgangspunktet for beregningen er lodsejerens nuværende udbytteniveau og sædskifte.

Målsætningen er, at der ud fra nødvendige tiltag kan beregnes kompensation på en enkel, webbaseret måde.