Dyrkningssikkerhed og strategi i økologisk vinterraps

Projektets formål er at fremme den økologiske produktion af vinterraps og samtidig imødekomme den store efterspørgsel på danskproduceret økologisk foderprotein og olie af god kvalitet til human konsum.

Formål

Projektets formål er at fremme den økologiske produktion af vinterraps og samtidig imødekomme den store efterspørgsel på danskproduceret økologisk foderprotein og olie af god kvalitet til human konsum. Herunder at bidrage til at nedsætte klimabelastningen fra økologisk landbrug samt at øge rentabiliteten af økologisk planteproduktion.

Forventede effekter

De økologiske landmænd får bedre videns-og beslutningsgrundlag for at dyrke vinterraps og herved mulighed for at forbedre deres økonomi, samt bidrage til at mindske klimabelastningen fra økologisk landbrug ved erstatning af soja med rapskager.

Aktiviteter

Projektet gennemføres i følgende fire arbejdspakker:

  • Arbejdspakke 1: Succes med strategi i vinterraps
  • Arbejdspakke 2: Strategiafprøvning i dynamiske demonstrationer
  • Arbejdspakke 3: Beslutningsværktøj
  • Arbejdspakke 4: Mere gødning i systemet

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og vil blive offentliggjort løbende her på siden. Der produceres videoer i de forskellige processer i projektet med henblik på at gøre den opnåede viden tilgængelig for landmænd så hurtigt og så effektivt som muligt. Projektets resultater formidles derudover ved markvandringer, i artikler i fagpressen og ved ERFA-gruppemøder.

Arrangementer

Faktaark

Ønsker du yderligere viden om de forskellige dele af dyrkning af raps, så gå ind på vores tidligere projekter om vinterrapsdyrkning her.

Galleri: Demo 1 og 2: Gødskning af vinterraps efter hhv. kløvergræs og vinterrug som forfrugt

 

 

Film: Skal vinterrapsen overleve?

Filmen er støttet af den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, https://ec.europa.eu/agriculture/index.

Beslutningsstøttemodel til økologisk vinterraps

Projektet har udviklet en beslutningsstøttemodel til økologisk vinterraps. Formålet med modellen er at gøre det muligt at vurdere rapsens udbyttepotentiale i det tidlige forår med henblik på at afgøre, om rapsen bør nedpløjes og erstattes af vårkorn eller om udbyttepotentialet er højt nok til at sikre et bedre dækningsbidrag end vårsæd.

Artikler

Case: mere gødning i systemet

 

Projektperiode

1. januar 2017 - 31. december 2018

Projektstøtte

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne