Historiske kornsorter til økologisk brød

Vi ved allerede en hel del om ældgamle kornsorters gode egenskaber i marken og i melet. Den viden vil vi nu bruge til at udvælge de 10 mest interessante kornsorter for i sidste ende at hæve kvaliteten af økologisk brød.

Økologisk brød har haft svært ved at bide sig fast i konkurrencen med det øvrige brød. Nicheprodukter, som kobler historisk korn med det gode håndværk, møder en flaskehals, når de historiske sorter skal opformeres og beskrives. Der er allerede oparbejdet stor viden om forskellige sorters egenskaber og fordele i marken og i melet. Flere hundrede sorter er dyrket og vurderet. Den viden vil vi bruge til at beslutte, hvilke kornsorter der skal opformeres.

Økologisk kvalitetsbrød

Projektets formål er at udvælge de 10 historisk mest interessante kornsorter fra genbankerne til dyrkning på markerne i stor skala. Ved at udvælge og dyrke historiske kornsorter mere effektivt giver vi møllere og bagere mulighed for at arbejde med flere hundrede år gamle kornsorter. I sidste ende åbner projektet op for at kunne tilbyde forbrugerne et unikt økologisk brød, der er produceret på basis af nøje udvalgt og undersøgt historisk korn.

Der er behov for at etablere et dynamisk system, hvor vi kan bruge den allerede oparbejdede viden om historisk korn i samspil med møllere og bagere. Bagerne skal have fingrene i melet og ad den vej få kendskab til melets egenskaber, og hvilke brød der kan produceres på basis af de forskellige korntyper.

Projektet giver mulighed for at hæve kvaliteten og udbuddet af økologisk brød. Økologisk mel og brød lavet på historiske kornsorter kan markedsføres som produkter, der kobler historisk korn, det gode håndværk og økologisk kvalitetsbrød sammen.

Projektet startede 01.01.09 og løber frem til 01.12.09

Læs artikel fra Økologi & Erhverv: Sviptur til oldtiden, aug. 2009