Optimer anvendelsen af kompost

Projektets formål er at øge anvendelsen og udnyttelsen af kompostressourcen i landbruget med henblik på at forbedre jordens frugtbarhed og herigennem opnå højere udbytter.

Formål

Projektets formål er at øge anvendelsen og udnyttelsen af kompostressourcen i landbruget med henblik på at forbedre jordens frugtbarhed og herigennem opnå højere udbytter.

Forventede effekter

Effekterne af projektet er at behovet for tilførsel af organisk materiale til dansk landbrugsjord imødekommes, og at der herved kan opnås højere udbytter. Samtidig imødekommes et ønske fra f.eks. kommunale genbrugspladser om at afsætte biomasse. Samfundsmæssigt bidrager projektet til at fremme recirkulering og bæredygtighed i landbruget

Aktiviteter

Formålet opfyldes ved afprøvning af forskellige komposttyper og -metoder i markforsøg og på demonstrationsarealer. Resultaterne fra markforsøg og demonstrationer opgøres og indarbejdes i brugervejledningen: ”Brug af kompost i landbruget – kvalitetsbedømmelse og anvendelsesvejledning”, som publiceres i 2020. Publikationen samler desuden viden fra aktører på området. Økonomiske beregninger af værdien af forskellige komposttyper, dels ud fra forsøgsresultater, dels ud fra oplysninger fra relevante aktører, indarbejdes ligeledes i publikationen. Der afholdes kurser/temadage for landmænd og konsulenter med fokus på deling af den viden, der er samlet i projektet og på den praktiske anvendelse af brugervejledningen. På kurserne/temadagene suppleres med markbesøg og indlæg fra aktører på området. Øget anvendelse af kompostressourcen i landbruget kræver en længerevarende indsats med udvikling, formidling og implementering. Det sikres ved gennemførelse af dette projekt. 

Kompostvejledning

Brug kompost på marken - kvalitet, fremstilling og anvendelse, Af Søren Ugilt Larsen, Teknologisk Institut, 2020

Formidling

Resultater

Artikler

Økologisk Landbrug nr. 649, d. 1. november.

  • Irene Brandt-Møller, Kompost er ikke bare kompost, s. 12
  • Irene Brandt-Møller, Kompost er godt, s. 12-13
  • Henrik Hindby Koszyczarek, opråb til borgere: Hjælp din lokale øko-landmand ved at sortere affald rigtigt, s. 13

Kompost som jordforbedring, Af Søren Ugilt Larsen, Teknologisk Institut, 2019
Markforsøg med anvendelse af kompost, Af Søren Ugilt Larsen, Teknologisk Institut, 2019
Fladkomposteringsforsøg 2019. Der blev videreført et markforsøg med fladekompostering. Forsøget mislykkedes og blev kasseret før høst 2019

Kvalitetsvejledning, Vejledning og resultater fra kvalitetsbedømmelse af kompost, 2020

Markforsøg med anvendelse af kompost, Af Søren Ugilt Larsen, Teknologisk Institut og Anton Rasmussen, Økologisk Landsforening, 2020

Projektperiode

1. januar 2019 – 31. december 2020

Projektstøtte

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden.