Randzonekatalog

Vil du ikke gerne udnytte din randzone til noget? Få idéer og løsninger fra andre, der har fundet gode udnyttelses muligheder, her i randzonekataloget.

Ordet randzone har længe haft en negativ klang i manges ører, dog rummer randzonerne nogle muligheder som skal udnyttes. Dette katalog skal illustrere nogle af de muligheder der er, for at udnytte randzonen bedst muligt. Formålet med projektet er en formidling, baseret på landmændenes egne idéer og erfaringer med udnyttelse af randzonearealerne. Kataloget indeholder ti konkrete løsninger på udnyttelse af randzoner til økologisk produktion, naturpleje eller andre tiltag der kan være til gavn for natur, miljø og biodiversitet.

Der vil blive etableret en følgegruppe, bestående af landmænd, naturkonsulenter og interesseorganisationer, der kan have interesse i at fremme en mere nuanceret debat om brug af randzoner. Disse skal medvirke til udvælgelse af eksempler, idéer og inspiration til formidling.

Effekt

Forventningen til projektet er, at landmænd kan blive inspireret til at gøre brug af sine randzoner på en anderledes og konstruktiv måde for naturen, i stedet for at se dem som noget der besværliggør deres hverdag. Det skulle gerne give motivation til at vedligeholde og opretholde randzonerne.

Resultatet kan hjælpe til mere løsningsorienterede idéer i forhold til arealerne, og det vil give et helhedsorienteret billede af hele randzonedebatten, og vise at randzonen er mere kompleks end det, der hidtil er blevet skrevet.

Projektperiode: 1. juli - 31. december 2013.

De første resultater gøres tilgængelige i november 2013 og præsenteres på Økologi-kongressen i november 2013. De endelige resultater præsenteres på hjemmesiderne inden udgangen af 2013: www.okologi.dk

Resultaterne vil være tilgængelige på internettet i fem år og stilles gratis til rådighed for alle.

Se Randzonekataloget her