Recirkulering – fra affald til bedre økologisk næringsstofforsyning

Projektets formål er at udvikle og realisere en foretningsmodel, der sikrer tilbageførsel af næringsstoffer fra affald til økologisk planteavl, hvor potentialet er størst. Projektet skaber incitament og engagement til recirkulering i befolkning.

Formål

Projektets formål er at udvikle og realisere en foretningsmodel, der sikrer tilbageførsel af næringsstoffer fra affald til økologisk planteavl, hvor potentialet er størst. Projektet skaber incitament og engagement til recirkulering i befolkningen.

Forventede effekter

Projektets effekter er øget omlægning, højere udbytter og forbedret økonomi for nuværende og nye økologiske producenter. Indfasning af andre næringskilder vil muligøre udfasning af næringsstoffer fra konventionelle brug. Et udvidet økologisk areal vil nedsætte kemikalieanvendelse og have positive effekter for drikke- og overfladevand, biodiversitet, og klimabelastning.

Aktiviteter

Køreplan for recirkulering

Med køreplanen vil vi vise vejen for mere recirkulering af affald fra byerne til lokal økologisk fødevareproduktion. Køreplanen er en opsamling på analyser, dialog og forsøgsresultater fra projektet. Køreplanen giver overblik over de muligheder, udfordringer og løsninger, der er relevante for hver af de centrale aktører, kommuner, biogasanlæg og landmænd, samt hvor disse aktører bør arbejde sammen om at skabe fælles løsninger.

Projektets aktiviteter understøtter øget accept, tilførsel og udnyttelse af næringsstoffer fra Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) og fra andre restprodukter som en naturlig del af den økologiske fødevareproduktion. Projektet har særligt fokus på etablering af næringsstofkredsløb fra by til land, så næringsstofferne tilgår og gavner den økologisk planteproduktion og specielt anvendes i områder, hvor næringstofforsyningen til den økologiske produktion er begrænset, og hvor både landmæd og samfund opnår størst økonomisk og miljømæssig effekt af recirkulering. Projektet udvikler en bæredygtig forretningsmodel, der sikrer, at håndtering og fordeling af de betydelige og værdifulde næringsstofkilder til økologisk planteproduktion. Kvaliteten og gødningsvirkningen af næringsstofferne kortlægges og sikres ved markforsøg i landsforsøgene. Da det potentielt ikke kun er den økologiske drift, der efterspørger næringsstoffer fra KOD og andre næringsmidler, iværksættes tiltag, der sikrer, at næringsstofferne bevares tilgængelige i den økologikse planteavl.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

I projektet er gennemført en forsøg med gødskning med afgasset KOD i vårbyg med 5 forskellige lokaliteter.

Oversigt over Landsforsøgene, 2019.

Oversigt over Landsforsøgene, 2020.

Risiko for fysiske urenheder i madaffald til gødningsformål

Der er stor fokus på kvalitet og renhed. I projektets er der gennemført markforsøg hvor gødningsværdien af madaffaldet er kortlagt. Herunder er indhold af plast og miljøfremmede stoffer i gødning fra madaffald, og der er lavet analyse hvordan madaffaldet anvendes bedst muligt.

Kvalitet af madaffald til gødningsformål

Optimal anvendelse af organiske restprodukter - foder fremfor gødning

Se de videoer, der er lavet om markforsøgene:

Arrangementer

Dialogmøde i østjysk recirkulerings-initiativ d. 8. oktober 2019

Præsentationer

Notat:

 

Aktørmøde om Recirkulering af Østjysk Madaffald

Program og præsentation.

I projektet gennemføres i 2019 en række gødningsforsøg med KOD rent og i forskellige bladning med husdyrgødning sammenlignet med svinegylle og Øgro. Det er muligt at høre mere forsøgene og se gødskning med KOD i praksis i forsøgene ved følgende arrangementer.  
 
Markvandring på Djursland 4. juni kl. 17-19 med fokus på:

 • Forskellige gødningstyper til vårbyg (bl.a. Øgro og biogasgylle med husholdningsaffald)
 • Startgødning tildelt til vårbyg ved såning på forskellig rækkeafstand og med udlæg af efterafgrøder
 • Ukrudtsstrategier i flerårigt forsøg, bl.a. effekt af radrensning på dobbelt rækkeafstand
 • Undervejs vil der være en sandwich og en forfriskning. Alle interesserede er velkomne.
  Tilmelding: senest 31. maj til Djursland Landboforening, tlf.: 8791 2000, djursland@landboforening.dk

Mødested: Stenalt Gods, Stenaltvej 8, 8950, Ørsted.
Yderligere information: Henrik Østergaard Nielsen, Djursland Landboforening, tlf.: 8791 2037, hoen@landboforening.dk, Maja Eline Petersen, SEGES Økologi Innovation, tlf.: 8740 5491, mpet@seges.dk

ØRD og LMO Økotræf onsdag 12. juni 2019 kl. 9.00 17.00

Program
Mødested: Glæsborgvej 20, 8450 Hammel.

Markvandring ved Stenlille 13. juni kl. 10

 • Forskellige bud på fremtidens gødningstyper samt:
 • Forskellige gødningstyper til vårbyg (bl.a. Øgro og biogasgylle med husholdningsaffald)
 • Startgødning tildelt til vårbyg ved såning på forskellig rækkeafstand og med udlæg af efterafgrøder
 • Delt gødskning og forskudt såtidspunkt
 • Ukrudtsstrategier i flerårigt forsøg, bl.a. effekt af radrensning på dobbelt rækkeafstand
 • Evt. Økologisk vinterraps: Strategier for høje stabile udbytter

Mødested: Saltoftevej 3, 4295 Stenlille. Yderligere information: Darran Andrew Thomson, tlf.: 5786 5333, dat@vkst.dk, Casper Laursen, SEGES Økologi Innovation, tlf.: 8740 5487, cala@seges.dk

Markvandring på Lolland 20. juni kl. 10

 • Sortsforsøg med havre, vårbyg og vårhvede (Rødby)
 • Forskellige gødningstyper til vårbyg (bl.a. biogasgylle med husholdningsaffald og Øgro)

Mødested: Krenkerup Gods, Krenkerupvej 33, 4990 Sakskøbing. Yderligere information: Darran Andrew Thomson, tlf.: 5786 5333, dat@vkst.dk, Casper Laursen, SEGES Økologi Innovation, tlf.: 8740 5487, cala@seges.dk

 

Resultaterne af forsøget er formidlet på følgende webinarer:

Organisering

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Økologisk Landsforening og SEGES Økologi innovation, som skal sikre, at den positive udvikling i økolgien kan fastholdes, og at cirkulær økologi reelt kan udmøntes i praksis i den økologiske planteavl.

Projektperiode

1. januar 2019 - 31. december 2020

Projektstøtte

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug samt Promilleafgiftsfonden for Landbrug.