Tilpasning af det økologiske planteavlssædskifte

Formålet med projektet er at udvikle rådgivningsmetoder ud fra eksisterende viden. Det skal få landmænd, konsulenter og forskere i dialog omkring tilpasning af det økologiske planteavlssædskifte.

Projektets formål er at samle eksisterende viden og illustrere, hvad der kan indføres af både små justeringer og mere radikale ændringer på en given økologisk planteavlsgård.

Markedet for kvalitetskorn til konsum og andre specialprodukter skal forsynes med varer af bedst mulig kvalitet.

  • Kvaliteten af de høstede afgrøder kan hæves ved at sikre næringsstofforsyning ved hjælp af en mere aktiv og konsekvent brug af 1-2 årige grøngødningsmarker.
  • De samlede omkostninger til maskiner og stykomkostninger kan reduceres ved at introducere 20-30 % grøngødning. Det kræver nemlig ikke store omkostninger til etablering, høst og opbevaring.
  • Grøngødningsarealerne producerer biomasse, der kan udnyttes til energi. Det er en potentiel indtægtskilde på marker, der normalt ikke vil have et dækningsbidrag.

Interaktiv hjemmeside til landmænd og konsulenter

Dynamikken omkring næringsstofforsyning, rodukrudt, energi og den samlede driftsøkonomi, skal synliggøres. Derfor skal landmænd og konsulenter have et værktøj, hvor de nødvendige tiltag vælges ud fra et solidt beslutningsgrundlag.

Derfor vil vi udvikle en interaktiv hjemmeside med en forholdsvis enkel indtastningsmodel. Det giver landmænd og konsulenter et værktøj, som kan introducere de forskellige dyrkningssystemer på de enkelte landmænds gårde. Indtastningsmodellen skal give et indtryk af balancerne på energi og næringsstoffer ved forskellige strategier. Målet er at udvikle et brugbart redskab til at optimere tilpasningen af det økologiske planteavlssædskifte.

I sidste ende skulle de økologiske planteavlere gerne kunne imødekomme den store konkurrence på afsætningen og dermed de svingende priser på deres produkter.

Læs faktaarket: Energi i Sædskiftet (pdf)

Projektperiode: 01.01.08 - 31.12.08 (år 1 af 2)