Forbrugertillid og markedsvækst via formidling og udvikling af økologisk praksis

Projektet tilvejebringer dokumentation, analyser og eksempler fra praksis, som på samme tid både øger forbrugerinteresse for økologi, og motiverer landmændene til at praktisere løsninger og finde nye og bedre veje på bedrifterne, som imødekommer forbrugernes ambitiøse forventninger til økologisk landbrug.

Formål

Projektet tilvejebringer dokumentation, analyser og eksempler fra praksis, som på samme tid både øger forbrugerinteresse for økologi og motiverer landmændene til at praktisere løsninger og finde nye og bedre veje på bedrifterne, som imødekommer forbrugernes ambitiøse forventninger til økologisk landbrug

Forventede effekter

  • Projektet er med til at sikre tillid til økologiske produkter og er dermed af stor værdi for producenter fra alle produktionsgrene. Ydermere vil landmændenes viden om markedsforhold og muligheder for lokalt og direkte salg bidrage til deres indsats for at øge afsætningen, værdiskabelse og lønsomhed.
  • Projektet vil bidrage til at fastholde og styrke forbrugertilliden til de økologiske fødevarer. Det vil forebygge aktuelle troværdighedsproblemer og fremme økologisk produktion i overensstemmelse med de økologiske principper og forbrugerforventninger.
  • En troværdig økologi kan levere bedre på de områder, som samfundet efterlyser - miljø, klima, natur, dyrevelfærd. Og ved at styrke tillid til - og merværdien i - økologiske fødevarer, styrker projektet basis for forbrugerinteresse og en markedsdrevet udvikling af økologi.

Aktiviteter

  • Arbejdspakke 1: Vurdering og dokumentation af best practice i økologisk produktion i forhold til forbrugerkrav
  • Arbejdspakke 2: Formidling af udviklingsveje og nye forbrugernære afsætningsveje, der understøtter forbrugertillid og afsætning.
  • Arbejdspakke 3: Økologiske Frontløbere som inspiration og motivation – Godt dansk håndværk

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og vil blive offentliggjort løbende her på siden.

Formidling af viden fra projektet vil ske i forhold til alle aktører i branchen via fagpressen og elektroniske medier, ligesom information om de faktiske forhold i økologi formuleres til bredere formidling til forbrugere via bl.a. web-medier. Forbrugerforventninger til landmænd formidles og debatteres på regionale møder.

’Økologisk frontløber’-kandidaterne præsenteres i avisen Økologi & Erhverv og på okologi.dk. Samlet hæfte med alle kandidater tilgår alle økologiske landmænd i Danmark. Resultaterne af afstemningen offentliggøres i avisen Økologi & Erhverv samt på www.okologi.dk, ligesom hele indsatsen bredes ud gennem en bred presseindsats til andre landbrugsfaglige medier og til de sociale medier. Film med de fire vindere kan findes via hjemmesiden samt på Youtube.

Kompendium om markedsforhold og lokal afsætning laves og tilsendes samtlige økologiske landmænd i Danmark.

Vurdering og dokumentation af best practice i økologisk produktion i forhold til forbrugerkrav

Økologiske arketyper – læs mere her: Arketyper

Udvikling af økologi - så det kan mærkes!

Se materiale fra regionale møder, hvor økologiens udvikling blev diskuteret. Møderne gav mulighed for at debattere, hvor vi sammen kan løfte økologien. Målet er at udvikle økologien, også der hvor vi udfordres af nye mærker og koncepter, f.eks. inden for dyrevelfærd, biodiversitet, sociale forhold, bæredygtighed, klima eller et ønske om lokal eller dansk oprindelse.

Godt økologisk håndværk 2017

Se kataloget "Godt økologisk håndværk 2017", som præsenterer de økologiske frontløbere 2017 i kategorierne "Økologi i balance", "Øget jordfrugtbarhed og klimatænkning", "Socialt engagement", og "Ekstraordinær dyrevelfærd".

Inspiration til nye afsætningsstrategier

Se kataloget, som præsenterer mulighederne for afsætning, og hvordan du kommer tættere på dine kunder.

 

Hent kataloget her

Årets Økohåndværker, dyrevelfærd: Hans Henrik Thomsen og de rullende grise

Hans Henrik har fået en god idé. Egentlig dyrker han økologisk korn, men havde brug for gødning fra økologiske dyr. Hans Henrik havde ikke lyst til at bygge en stald og en gylletank. I stedet har han bygget en letvægtsstald stald i parcelhusstørrelse, som kører på larvefødder og flytter grisene og deres gødning rundt på markerne.

Se lang version af filmen her:

Se kort version af filmen her:

Årets Økohåndværker, jordfrugtbarhed: Martin Beck og fladekompostering

Martin Beck er agronom og rådgiver i økologisk og biodynamisk planteavl med et stort hjerte for jordens frugtbarhed. Han har stort fokus på at øge jordens humusindhold, og en af indsatserne er fladekompostering. En proces, som hjælpes på vej af mælkesyrebakterier udvundet af forskellige planter og urter. I filmen her kan du se hvordan.

Se lang version af filmen her:

Se kort version af filmen her:

 

Årets Økohåndværker, socialt engagement: Jens Mølgaard Drejer og meningsfuld beskæftigelse

Sølager Værksteder er en social institution, hvor det økologiske landbrug aktivt inddrages i at skabe arbejdstilbud til mennesker, der af forskellige grunde ikke kan finde plads på arbejdsmarkedet. Formålet er at udnytte mulighederne i det økologiske landbrug til at give udsatte medborgere meningsfuld beskæftigelse.

Se lang version af filmen her:

Se kort version af filmen her:

Årets Økohåndværker: Niels Vinge Rasmussen og malkning under åben himmel

"Årene som mælkeproducent har lært mig, at vores problemer ikke kan afhjælpes ved højere mælkeydelse. Stiger ydelsen, falder prisen. Jeg har i stedet valgt at specialisere min produktion, så vi kan få den bedste pris. Det kombinerer jeg med en low cost tilgang til driften. På denne måde har jeg en spændende hverdag med høj dyrevelfærd, samtidig med at jeg kan have overskud på min produktion", siger Niels Rasmussen.

Se lang version af filmen her:

 Se kort version af filmen her:

 Økologi forøger udbytterne for 17.000 landmænd i Uganda

Artikler

Organisering

Vidensindsamling og analyse vil omfatte et nært samarbejde med forskere, landmænd, lokale konsulenter, virksomheder og afsætningsleddet. Projektet gennemføres derfor i dialog med f.eks. lokale økologikonsulenter. Angående forventninger hos forbrugere og afsætningsleddet vil projektet inddrage aktører i detailhandelen samt forbrugerundersøgelser i samarbejde med Coop.

Projektperiode

Januar 2017 - december 2017 

Projektstøtte

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.