Landbrugskursus for deltidslandbrugere

Mange små landbrug udnytter ikke deres muligheder optimalt. Derfor udvikler Økologisk Landsforening et kursus, der giver hobby-, fritids- og deltidslandmænd mulighed for at udbygge deres landbrugsfaglige viden.

Ud af ca. 41.000 landbrug i Danmark er ca. 22.000 brug på 30 ha og derunder. En stor andel af de små landbrug drives af større landbrug som bortforpagtede arealer, eller de drives som fritidsbrug kombineret med et eller to fuldtidsjobs.

Som det økologiske marked har udviklet de seneste år, er det i højere grad blevet muligt at lave egentlig økologisk produktion. Det kan være produktion og afsætning af små partier eller frugtbare samarbejder mellem store husdyrproducenter og mindre deltidsbrug. Men at blive økologisk landmand, også på et lille landbrug, kræver et godt kendskab til de biologiske og agrologiske processer.

Derfor udvikler Økologisk Landsforening et kursus til en målgruppe, som ikke nødvendigvis er født eller uddannet ind i landbrugserhvervet, og som derfor har behov for basal viden om landbrug, jord, planter og dyr.

Kursets indhold

Kurset præsenterer økologisk drift i dens mange forskellige former og formidler viden om jord, dyr, maskiner, afsætning og naturforvaltning. Med projektet forventes det at opnå en øget omlægning til økologi blandt landbrug under 30 ha. Midlet er begejstring, engagement og viden. En viden, der erhverves sammen med gode landmandskolleger og fortrinsvis formidles af ældre, erfarne landmænd samt specialiserede konsulenter, hvor der er brug for det.

Økologisk drift er en mulighed, der skal undersøges eller udvikles på de små landbrug. Derfor dannes der grupper med 6-10 små landbrug, hvoraf en mindre del er økologer i forvejen.  I løbet af kurset kommer hver deltagers ejendom i spil ved et møde på ejendommen. Målet er at give den enkelte indsigt i mulighederne på egen bedrift samt en afklaring af, hvordan man når sine mål og opnår et forbedret udbytte. Derudover er det meningen, at der skal skabes netværk blandt deltagerne.

Sjællandsgruppen

Tilknyttet konsulent: Pernille Plantener, Gefion.

Fynsgruppen

Tilknyttet konsulent: Jette Beck, LandbrugsrådgivningSyd.

Djurslandsgruppen

Tilknyttet konsulent: Jens Christian Skov, Økologisk Landsforening.

Kursusstruktur i det første forløb, 2. halvår 2012:

Der holdes tre typer møder:
•    Møder i gruppen med den tilknyttede konsulent.
•    Møder om specialemner, der kræver anden fagligekspertise.
•    Fællesmøder for alle tre grupper, Agromek og opsamlingsmøde.


Projektet har fået tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Projektperioden er 01.10.2011-30.09.2013. Resultaterne vil foreligge på www.okologi.dk senest seks måneder efter projektets afslutning.

undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter