Løsninger på økologiens næringsstof-udfordring

Udfasning af konventionel husdyrgødning gør det sværere at sikre næringsstoffer til økologiske afgrøder. Det problem forsøger vi at løse med projektet ”Rødder og kompost – økologisk dyrkning med begrænset næringsstoftilgængelighed – RoCo”

Med målet om at udfase brugen af konventionel husdyrgødning vil det blive sværere at sikre næringsstoffer til økologiske afgrøder.

Formål og aktiviteter

I RoCo-projektet ser vi på mulighederne for at skaffe næringsstoffer fra andre kilder, som er i overensstemmelse med det økologiske idegrundlag. Derudover undersøger vi mulighederne for at opnå bedre produktionsresultater trods lav tilførsel af næringsstoffer.

I projektet vil vi:

  • studere rodvækst hos sorter af hvede, løg og salat. Målet er at finde sorter med gode rodegenskaber og at identificere vigtige rodegenskaber til brug ved forædling af sorter til økologisk jordbrug.
  • arbejde med kompostering og recirkulering af næringsstofkilder fra byerne og finde ud af, hvad der kan gøre gødningerne acceptable for forbrugere og økologiske landmænd. I den forbindelse undersøges forbrugeres og producenters holdninger til recirkulering af næringsstoffer fra byerne til det økologiske jordbrug. Resultatet bruges til at udvikle fremtidige accepterede gødningsanvendelser og -kilder i dansk økologisk landbrug.
  • udbrede kendskabet til muligheder knyttet til grøngødning og optimerede sædskifter.
  • se på bagekvalitet af hvede som et eksempel og undersøge, om problemer med produktkvalitet, der skyldes næringsstofbegrænsning, kan løses ved at bearbejde produkterne anderledes.

Vi vil lave forskning inden for alle tre hovedtemaer og samspillet mellem dem. F.eks. vil vi se på, om genotyper med bedre rodvækst også er bedre til at udnytte næringsstoffer fra komposten. Og om der er forskel i hvedesorters evne at opnå en høj bagekvalitet, når kompost er gødningskilden.

Vi vil udvikle og teste kompostprodukter og udvikle brødbagning bl.a. ved tilsætning af naturlige additiver, der kan fremme bagningen.

Alle dele af projektet vil indgå i demonstration, blandt andet via:

  • Forsøgsdyrkning af hvede og grøntsager gødet med kompost på økologiske landbrug.
  • Markvandringer mv., som demonstrerer forskelle i rodvækst, rodhårsdannelse eller bagekvalitet.

Resultater

Se projektets publikationer på Organic eprints

Status og aktiviteter omtalt på ICROFS' hjemmeside

 

Projektet har fået tilskud fra "Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet".

undefined