Netværkssamarbejde om produktion og afsætning nye højværdi korn- og proteinafgrøder

Økologisk Landsforening har den 1. januar 2012 igangsat projektet ”Netværkssamarbejde om produktion og afsætning af nye højværdi korn- og proteinafgrøder”. Projektet er et samarbejde mellem landmænd, mindre fødevarevirksomheder og grossister.

Formål

Formålet er at fremme produktion og afsætning af nye kvalitets-korn- og proteinafgrøder, der kan forarbejdes og afsættes til konsum. Herunder produkter, der afsættes med udgangspunkt i lokal eller nordisk oprindelse.

Baggrund

Inden for dansk landbrug har udvikling af planteprodukter til konsum været forsømt det seneste århundrede- især planteprodukter baseret på korn- og proteinafgrøder. I stedet har dansk landbrug siden starten af 1900-tallet fokuseret på at producere foderafgrøder for at udvikle den animalske landbrugsproduktion til hjemmemarked og eksport. Derfor er en stor del af de fødevarer, der i dag fremstilles ud fra korn- og proteinafgrøder, baseret på importvarer.

Ifølge "Grundlag for Ny Nordisk Hverdagsmad" fra Københavns Universitet (2010) bør korn- og proteinafgrøder spille en større rolle som stivelses- og proteinkilde i kosten.  Men trods stort internationalt fokus på Det Nye Nordiske Køkken, er udvalget af korn- og proteinafgrøder og produkter til det nye nordiske køkken begrænset. Eftersom det nye nordiske køkken udvikler sig til Ny Nordisk Hverdagsmad, åbner der sig muligheder for udvikling og afsætning af højværdi korn- og proteinprodukter, som det også efterlyses af ledende kokke i "Ny Nordisk Køkken-bevægelsen". For at komme videre i den retning, og imødekomme det seneste årtis øgede fokus på sundhed og ernæring, er det nødvendigt at danne netværk mellem landmænd og virksomheder om at producere og afsætte korn- og proteinafgrøder til konsum på det danske marked.

Forventede resultater

  • Grossistvirksomheder og producenter danner netværk og udvikler produkter eller afgrøder, som kan produceres lokalt. Produkter, der i dag importeres, produceres i stedet lokalt, med mindre transport og klimabelastning til følge.
  • Der udarbejdes en vejledning om dyrkning af nye afgrøder.
  • Mindst en ny afgrøde, som ikke har været dyrket nyere tid, introduceres til dyrkning i Danmark. Grossistvirksomhed forpligter sig til at aftage mindst et produkt, som hidtil har været importeret fra udlandet.

Otte netværksgrupper er dannet

Vi har i løbet af foråret 2012 etableret otte netværksgrupper, som arbejder med tre overordnede emner:

  • Lokal og regional produktion og afsætning af fødevarer.
  • Udvikling af landmanden som færdigvareproducent.
  • Dyrkning og forarbejdning af nye afgrøder, der skaber merværdi.

Netværksgruppe 1: Etablering af avlerkreds med henblik på udvidelse af korn- og melsortiment
Formålet med netværket er at få en fast leverandørkreds til Mørdrupgård Korn. Den 12. juni var netværket på besøg hos svenske kornproducenter, der har fokus på opbevaring og forarbejdning, samt hos den mølle, som forarbejder korn fra Mørdrupgård. Andet møde i netværket blev holdt 17. juli som en markvandring hos Mørdrupgård. Netværket forventer at holde 3-4 møder i 2013.

Netværksgruppe 2: Boghvede: Udfordring med afskalning og forarbejdning
Netværket er oprettet for at etablere en fælles forarbejdning og afsætning af boghvede. Netværket besøgte 8. juni en boghvedemølle syd for Berlin (Spreewald Mühle), der tilbyder lønforarbejdning af boghvede. Den 12. september blev der holdt netværksmøde med deltagelse af syv boghvede-avlere samt Jørn Ussing Larsen fra bageriet Aurion. AGROTECH har etableret forsøg med boghvede (dyrknings- og sortsforsøg) i Sønderjylland. Vi forventer at indkalde netværket i løbet af vinteren for at aftale nærmere om den fælles afsætning. I foråret/sommeren 2013 holder vi møder/markvandringer hos netværksdeltagere med boghvede.

Netværksgruppe 3: Dyrkning af raps i Danmark
DLG efterlyser arealer med vinterraps i Danmark. Derfor blev der holdt et møde med Henrik Kløve fra DLG den 4. juni for at se på mulighederne for at få mere gang i dyrkningen af vinterraps i Danmark. I samarbejde med Erik Tytbirk og Danish Agro er der etableret 45 ha med hvid raps i efteråret 2012 hos to landmænd i Aalborg og Kolding. Møde og markvandring hos landmænd med hvid raps afvikles i maj/juni 2013.   

Netværksgruppe 4: De 5 Gaarde-koncept til en supermarkedskæde
Netværket består af interesserede landmænd eller grupper af landmænd, som vil producere efter et samlet koncept til en supermarkedskæde. Det er et samarbejde med Fagligt Team og Markedsafdelingen i Økologisk Landsforening. Aktiviteter starter i efteråret 2012.

Netværksgruppe 5: Inspirationsmøder hos færdigvareproducenter
Møderne former sig som heldagsmøder med rundtur på bedriften/virksomheden kombineret med gruppediskussioner, workshop og undervisning på stedet af eksterne eller interne eksperter. Forslag til værter for inspirationsmøder er Falslevgård, Nybborggård og Kragegården. Møderne afholdes fra foråret 2013.

Netværksgruppe 6: Nye afgrøder til Ny Nordisk Hverdagsmad
I netværksaktiviteten bruges 2012 på at finde landmænd eller grupper af landmænd, der er interesseret i at dyrke bælgplanter til konsum, og derefter bringe dem sammen med forarbejdningsvirksomheder og grossister. Det kan være DAGROFA, Landsbymøllen, Naskov Mills, Biogan og Solhjulet. Aktiviteter starter i efteråret 2012.

Netværksgruppe 7: Glutenfri dyrkning
Vi følger et GUDP-projekt med Quinoa, Amarant, Hirse og Boghvede. I GUDP-projektet deltager en række landmænd med dyrkning af glutenfrie afgrøder. I dette projekt kan vi lave et netværk for de landmænd i GUDP-projektet, som dyrker glutenfrie afgrøder. Aktiviteter starter i foråret 2013.

Netværksgruppe 8: Inspirationsrejse
Vi besøger færdigvareproducenter og bedrifter med koncept for lokal afsætning i USA og Canada. Studieturen finder sted 30. juni til 8. juli 2012. Aktiviteter i netværket foregår som fem halvdagsarrangementer i perioden 1.- 6. juli. Vi følger op på den læring og kompetenceudvikling, som netværket erhverver på studieturen, ved at afholde et netværksmøde efter hjemkomsten.


Projektet har fået tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Projektperioden er 01.01.2012-31.12.2013. Resultaterne formidles her på hjemmesiden og foreligger ved udgangen af 2013.