Øko-fødevaresystemers effekt på samfund og natur

I Projektet ”MULTI-TRUST” udvikles metoder, som økologiske aktører og interessenter kan bruge til at vurdere og formidle de effekter, økologiske fødevaresystemer har på samfund og natur.

Formål og aktiviteter

Projektet skal udarbejde analyser, metoder og prototyper til multikriteriel vurdering af økologiske fødevaresystemer. Disse arbejdsredskaber skal hjælpe økologiske aktører og interessenter til at udvikle, dokumentere og kommunikere helhedsvurderinger af effekterne af økologiske fødevaresystemer på samfund og natur.

Projektet vil

  • udføre tværvidenskabelige analyser af eksisterende metoder til multikriteriel vurdering og kommunikation.
  • skabe en ramme for, hvordan metoderne kan udvikles til brug på økologiske fødevaresystemer og kobles til de økologiske principper.
  • teste prototyper i praksis.

Aktiviteterne skal

  • understøtte en integreret udvikling af produktionen med de økologiske principper for øje.
  • bidrage til en åben og troværdig kommunikation om økologiens fordele, og på den måde underbygge økologiens langsigtede vækst.

Projektets fulde titel er: "Multikriteriel vurdering og kommunikation af effekterne af økologiske fødevaresystemer (MULTI-TRUST)". Resultaterne af Økologisk Landsforenings aktiviteter vil foreligge i løbet af 2013.

Resultater

Se projektets publikationer på Organic eprints

Status og aktiviteter omtalt på ICROFS' hjemmeside

Observing agricultural systems - sustainability and structural couplings (Conference paper 2011)

The paradox of scientific expertise (Fachsprache 2011)

Ecology and trust in management and business research (working paper 2012)

Økologi & Erhverv: Helhedsvurderinger af økologi (marts 2012)

 

Projektet har fået tilskud fra "Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet".

undefined