Omlægningstjek 2014 – de næste skridt

Omlægningstjek har vist sig at være en effektiv og billig strategi for at få landmænd til at tage det første vigtige skridt i retning af omlægning.

Formål

Projektet skal fremme omlægning til økologisk jordbrugsproduktion, ved at videreudvikle det rejsehold, der efterhånden har gennemført mere end 300 omlægningstjek på konventionelle bedrifter. Omlægningstjek skal sikre at konventionelle landmænd, der har interesse i at diskutere omlægning til økologisk drift, får et solidt overblik og grundlag for at arbejde videre med beslutningen om, at blive økologisk producent eller ikke at blive det.

Forventet effekt

Den forventede effekt af projektet er:

 • Alle danske landmænd er orienterede om muligheden for et betalt omlægningstjek
 • Rejseholdet gennemfører 150 omlægningstjek.
 • Det skønnes, at 25% af de 150 ejendomme (35-40 bedrifter) vil indlede en omlægning over to år (i gennemsnit ca. 100 ha, i alt ca. 4.000 ha). Yderligere 50 % forventes at kunne lægge om i næste fase. Det svarer til yderligere ca. 8.000 ha.
 • Økologisk jordbrug bliver et centralt element i en målrettet beskyttelse af natur- og vandindvindingsområder.
 • Økologisk jordbrug kommer væsentligt skridt nærmere målet om fordobling af det økologiske areal, frem imod 2020.

Aktiviteter

Rejseholdet

Rejseholdet består af konsulenter med mellem 4 og 25 års erfaring med økologirådgivning fra:

 • Fagligt Team, Økologisk Landsforening: 13 Ø-rådgivere + Økologiens Hus
 • Økologirådgivningen, Gefion (Sjælland, øer og Bornholm): 7 Ø-rådgivere + Center
 • Økologirådgivningen, Djursland Landboforening: 1 Ø-rådgiver + Center
 • LandbrugsrådgivningSyd (Syd-, Sønder og Vestjylland og Fyn): 4 Centre
 • Gartnerirådgivningen, VfL (landsdækkende): 2 Ø-rådgiver + 11 Spec. rådgivere
 • Fødevarerådgivningen, Økologisk Landsforening: 2 Ø-rådgivere + Økologiens Hus

Styrken i samarbejdet består i, at det er et landsdækkende rejsehold, hvor alle produktions- og faggrene er repræsenteret.

Et omlægningstjek tager udgangspunkt i landmandens egne forudsætninger, ambitioner og drømme. Derudover formidles der viden om:

 • De oplagte fordele ved samarbejde mellem bedrifter og bedriftstyper
 • Den direkte miljømæssige effekt, fravær af pesticider.
 • Naturkvalitet med øget diversitet som en ønsket tilstand.
 • Økologiske landmænd følger oftere deres produkter længer ud til forbrugeren

Videreudvikling af omlægningstjek

På baggrund af de tidligere års erfaringer, vil rejseholdet i projektet videreudvikle:

 • Konceptet for afvikling af omlægningstjek, herunder dagsorden, disponering af tid, deltagere i mødet, referat af omlægningsdrøftelsen, og opfølgning skal deles og bruges til at forbedre produktet
 • Strategien for synliggørelse af muligheden for omlægning og omlægningstjek
 • Materialemappen til landmænd og konsulenter

Nye elementer i udviklingen af omlægningstjek:

 • Mere branchespecifik markedsinformation til landmanden
 • Kontakt til konventionelle landmænd via deres lokale DLBR-center
 • Arbejde med specifikke grupperinger:
  • De store landbrug
  • Deltidsbrug
  • Landbrug der står over for salg eller generationsskifte
  • Frugt og grønt producenter
  • Naturpleje-økologer
  • En synliggørelse af muligheder for videreforarbejdning af økologiske råvarer

Fastholdelsestjek

Produktet fastholdelsestjek blev inkluderet i projektets arbejde for at styrke den økologifaglige dialog og udvide diskussionen om økologiske indsatsområder. Produktet er målrettet økologiske producenter, der er udfordret økonomisk, og har til formål at styrke producentens økonomiske situation og understøtte deres faglige argumenter for at fastholde økologisk produktion.

Resultater

Læs om projektets resultater

 

Projektperiode september 2012 - august 2015.

Projektet har modtaget tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.
 

undefined undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne