Omlægningstjek 2018 – flere økologiske produktioner

Projektets formål er at omlægge flere bedrifter til økologisk drift og stimulere etablering af nye økologiske produktioner og arbejdspladser.

Formål

Projektets formål er at omlægge flere bedrifter til økologisk drift og stimulere etablering af nye økologiske produktioner og arbejdspladser. Samspillet mellem projektets aktiviteter skal sikre, at dette sker på en måde, hvor landmændene føler sig godt rustede til en ny produktionsform, og hvor vi når så bredt ud som muligt for at sikre den fremtidige tilgang af økologiske bedrifter og fødevarer.

Forventede effekter

Der gennemføres 166 omlægningstjek i år 2018. Alle omlægningstjek følges op af en evaluering, der bruges til at tilsikre, at alle de besøgte landmænd har fået det ønskede ud af besøget, og at der i følges op på eventuelle tvivlsspørgsmål.

Aktiviteter

Der gennemføres omlægningstjek hos primærproducenter via henvendelser og samarbejde med mejerier, slagterier, grovvareselskaber, rådgivere og kommuner.

Resultater

Projektets viden og resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

Projektperiode

1. januar 2018 – 31. december 2018. 

Projektstøtte

Projektet har fået tilskud fra Fonden for Økologisk Landbrug.