Spuleomrøring af tørstofrig biomasse

Målet er at udvikle/designe og afprøve ny eksperimenterende teknologi til indfødning og omrøring af tørstofrig biomasse i biogasanlæg baseret på eksisterende gylletanke, så økologiske produktionslandbrug kan anvende almindelige gylletanke som biogasreaktorer.

Formål

Projektets formål er at udvikle/designe og afprøve ny eksperimenterende teknologi til indfødning og omrøring af tørstofrig biomasse i biogasanlæg baseret på eksisterende gylletanke, således at økologiske produktionslandbrug kan anvende almindelige gylletanke som biogasreaktorer.

Effekt

Lykkes projektet, vil effekten være, at det bliver økonomisk rentabelt at producere økologisk biogas med udgangspunkt i eksisterende gylletanke med en robust og selvkørende indfødnings- og omrøringsteknologi, der kan håndtere tørstofrig biomasse, som f.eks. kløvergræsensilage.

Indhold

Der designes og monteres et system af omfangsrør og spulerør, som spuler tynd biogasgylle fra bunden af reaktoren ud over flydelaget, som derved holdes fugtigt og i bevægelse. Indfødning af ny biomasse etableres fra eksisterende fortank og biomassen tilføres reaktoren via de samme omfangsrør og spulerør om nævnt ovenfor. Systemet afprøves og resultaterne formidles.

Åbent hus

Der afholdes åbent hus i projektet d. 30. december på adressen Munklindevej 83, 7441 Bording.

Kontakt Bjarne Viller Hansen for tilmelding.

Mail: Bv.hansen@mail.dk

Tlf.: 2041 1326

Projektperiode: juli 2013 - december 2013

De endelige resultater præsenteres på hjemmesiderne www.okologi.dk og www.elmegaard-organic.dk inden udgangen af 2013.

Resultaterne vil være tilgængelige på internettet i fem år og stilles gratis til rådighed for alle.