Styrket landbrugsfaglig formidling

Videnformidling i dag er omfattende og ofte i en form, hvor landmænd ikke når at læse de lange artikler. Der er behov for at lave ekstrakter af de vigtigste nyheder og faglige input, så landmændene hurtigt kan orientere sig mod det mest relevante stof.

Formål

Projektets formål er at øge den økologiske landmands chance for succes ved at intensivere og målrette landbrugsfaglig formidling på web, nyhedsbrev og i årsrapporter.

Forventet effekt

Økologiske landmænd får nemmere og hyppigere adgang til faglig viden med en høj relevans og anvendelighed i praksis. De får dermed et større kendskab til det stof, der i forvejen produceres, og effekten af projektet er derfor et højere fagligt vidensniveau blandt økologiske landmænd.

Aktiviteter

Projektet udvikler og afprøver 3-4 formidlingskanaler:

  1. Nyhedsbreve: En side med landbrugsfagligt rådgivningsnyt integreres i avisen Økologi & Erhverv
  2. Web-app.: Der udvikles en app til smartphone og tablets med nyheder fra okologi.dk
  3. Årsrapport: Aktiviteterne i Fagligt team og samarbejdspartnere samles i en årsrapport
  4. Anden digital formidling afprøves evt. som opfølgning på projektet: "Styrket formidling til økologiske landmænd via digitale medier."

Nyhedsbreve

Hver 14. dag, vil der komme én sides faglige nyheder fra økologiske rådgivere i avisen Økologi og Erhverv. Stoffet i hvert nyhedsbrev vil sæson aktuelt og dække planteavl, kvægbrug, frugt og grønt, samt generelle økologiske nyheder.

Web-applikation

En lang række faglige nyheder og aktiviteter er beskrevet på www.okologi.dk, og for den økologiske landmand er det svært at følge med og få et overblik. Projektet skal udvikle en applikation (app) til smart-phone og tablets, som scanner okologi.dk for nyt stof og genererer et resumé, der vises på den mobile enhed. Applikationen skal give mulighed for, at brugeren kan vælge hvilke kategorier af stof, han/hun ønsker vist på den mobile enhed.

Årsrapport

Projektet udgiver og trykker en årsrapport over de faglige projekter og andre faglige aktiviteter i Økologisk Landsforening for året 2014. Årsrapportens indhold skal leveres fra de projekter, der indgår, så nærværende projekt bidrager blot med det redaktionelle arbejde, inkl. layout, trykning og lancering. Rapporten kan distribueres ved møder samt downloades i pdf.

Anden digital formidling

Projektet arbejder videre med centrale anbefalinger fra projektet "Styrket formidling til økologiske landmænd via digitale medier".

 

Projektperiode januar 2014 - december 2014

 

Projektet er finansieret af Promilleafgiftsfonden for landbrug.