Udvikling af øko strand-, hav- og jordbrugsproduktioner på Endelave

Udvikling af nye økologiske produktioner på Endelave baseret på strandvejbred, tang og sennepsfrø. De udviklede produkter er unikke højværdiprodukter med fokus på høj ernærings-, sundheds- og smagsværdier.

Resultater

Formål

Projektets formål et at udvikle nye økologiske produktioner på Endelave baseret på strandvejbred, tang og sennepsfrø. Planterne er specifikke for Endelaves naturressourcer, som omfatter strand, hav og landbrugsjord.

I projektet udvikles bl.a. dyrknings-, forarbejdnings- og forretningskoncepter for disse tre råvarer. Projektet er et led i en langsigtet strategi, der skal gøre det muligt ved hjælp af øens landbrugs- og naturressourcer at styrke Endelaves økologiske profil samtidig med, at der skabes bæredygtige forretninger og nye arbejdspladser.

Effekt

I projektet udvikles konkrete produkter og forretningsmodeller, der inden for en overskuelig fremtid kan iværksættes og bidrage til udnyttelse af Endelaves ressourcer. Råvarerne hertil vil komme fra øens økologiske og ikke sprøjtede arealer.

De udviklede produkter er unikke højværdiprodukter med fokus på høj ernærings-, sundheds- og smagsværdier.

Projektet bidrager til at skabe nye produktsammenhænge og samspil mellem økologiske små og større forretninger baseret på strand-hav-landbrugsproduktion med tilhørende oplevelser og formidling om produktioner og natur.

Indhold

  • Der laves indtørrings og spiringstests med strandvejbred samt estimering af dyrkningspotentialet og vurdering af anvendelsesmuligheder for strandvejbred i fødevarer.
  • Der udvikles mineraltilskudsfoder til husdyr på basis af sukkertang. Tangblandingen afprøves på økologiske geder og køer.
  • Sennepsfrø dyrket på Endelave anvendes i nye produkter, der skal være en del af et Endelave sortiement. Sortiementet udvikles i forhold til afsætningsmulighederne.
  • For både dyrkning af strandvejbred, produktion af mineralfoderblanding og koncept for sennepsprodukter laves der rentabilitetsvurderinger og forretningsplaner.

Åbent hus

Der afholdes åbent hus om projektet d. 14. december 2013, kl. 10 og 14.

Kontakt Bjarne Ottesen for tilmelding:

Mail: ottesen8700@gmail.com

Tlf: 7568 9003/5040 9470

 

Projektperiode: juli 2013 - december 2013

 

De første resultater præsenteres på Økologi-kongressen i november 2013. De endelige resultater præsenteres på hjemmesiderne inden udgangen af 2013:  www.smag-paa-endelave.dk og www.okologi.dk

 

Resultaterne vil være tilgængelige på internettet i fem år og stilles gratis til rådighed for alle.