Fundament for økologisk frugt- og grøntproduktion

Et nyt projekt skal indsamle og formidle viden, der kan styrke produktionen af dansk økologisk frugt og grønt.
Finanstilsynet har nu godkendt aktieudstedelsen - læs mere her

Der er fortsat stor efterspørgsel på dansk-produceret økologisk frugt og grønt. Projektet her skal være med til at  indsamle nødvendig viden, som kan hjælpe til at efterkomme denne efterspørgsel.

Hidtidige erfaringer med produktion af dansk, økologisk frugt uden brug af bekæmpelsesmidler vil blive kortlagt i dette projekt. Denne viden formidles ud til producenterne. Der indhøstes også erfaringer gjort i udlandet, hvor der er opnået gode resultater med dyrkning af økologisk kernefrugt uden brug af bekæmpelsesmidler.

Læs rapport om forebyggelse af sygdomme og skadedyr hos æble og pære uden brug af bekæmpelsesmidler.

Overblik over egnede sorter

Grønsagsproducenterne har behov for, at der udvikles en database over egnede grønsagssorter til brug i økologiske produktion, hvor blandt andet egenskaber som frøkvalitet, sygdomsresistens, holdbarhed, udbytte og høstegnethed er afgørende for en rentabel produktion.

Denne viden skal ligeledes stilles til rådighed for producenterne, og skal bruges aktivt i fremtidige vurderinger af, om bestemte sorter er egnede til økologisk produktion.

Indtil 2009 var det den officielle Værdiafprøvning af Frilandsgrønsager, som blev brugt til at vurdere, om grønsagssorterne var egnede til økologisk produktion. Denne ordning eksisterer ikke mere. Derfor er der behov for et nyt fagligt fundament til at vurdere sorternes egnethed til økologisk produktion. Der skal arbejdes målrettet hen imod anvendelse af økologiske frø, der lever op til de øgede krav om kvalitet og udbytte. Erfaringer fra så mange producenter som muligt indsamles. Kravene til den enkelte grønsag er forskellige, at det er vigtigt at målrette indsamlingen af viden.

Katalog over løsninger i økologisk kernefrugtavl

Væsentlige problemer i økologisk kernefrugtavl er svampesygdomme (skurv, kræft og meldug), skadedyrsangreb (f.eks. bladlus, æblebladhveps og diverse viklere), samt gødningsstrategier.

Disse problemer har indvirkning på både udbytte og kvalitet. Blandt strategierne til at modvirke problemerne kan være strukturelle tiltag (klimastyring, plantesystemer, sortsvalg, valg af grundstammer) samt optimering af den biologiske balance mellem nytteorganismer og skadeorganismer.

Der findes allerede en del erfaringer fra forsøgene i græsrodsforskningsprojektet "Etablering af økologisk æbleplantagemodel". Disse erfaringer skal, sammen med den nyeste forskning på området og udenlandske erfaringer, "fordøjes" til et samlet katalog over problemer og løsninger. Samtidig skal det kortlægges, hvor producenterne er lokaliseret geografisk, og hvilke udfordringer de har, som en direkte konsekvens af deres placering.

Projektbeskrivelse

Del 1:

  • Kortlægning af den nuværende situation i økologiske frugt- og grøntproduktion: Hvor mange producenter er der, hvad og hvor meget producerer de, hvilke sorter dyrker de, hvilke udfordringer har de med hensyn til sygdomme, skadedyr, m.m.
  • Vurdering af den nuværende økologiske frugt- og grøntproduktion.
  • Kortlægning af producenternes største udfordringer, nu og i fremtiden.
  • Identificering af konkrete rådgivningsbehov.
  • Identificering af konkrete forskningsbehov og behov for sortsafprøvninger.

Del 2:

  • Sammenfatning af  viden om frugtavl uden brug af bekæmpelsesmidler.
  • Formidling af viden, kendte problemer og problemløsninger inden for økologisk frugtavl til Erfa-grupper.
  • Website med overblik over faglig viden på området.
  • Idekatalog over utestede løsninger, som ønskes afprøvet via videnskabelige forsøg eller græsrodsforskning.

Projektet gennemføres af Økologisk Landsforening i tæt samarbejde med GartneriRådgivningen og DjF-Årslev og er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Projektet løber fra 01.01.2011 til 31.12.2011.