Økologisk frugt- og grøntsagskursus i netværk: Ny viden fra markedet og praksis til nutidens avlere og næste generation

Projektets formål er at øge konkurrencedygtighed og miljøresultater i frugt- og gartneribranchen ved at udbrede viden om økologisk frugt og grøntproduktion samt viden om nye markedsmuligheder for producenter af økologisk frugt og grønt.

Formål

Projektets formål er at øge konkurrencedygtighed og miljøresultater i frugt- og gartneribranchen, ved at udbrede viden om økologisk frugt og grøntproduktion, samt viden om nye markedsmuligheder for producenter af økologisk frugt og grønt. Det gøres ved at de førende fagpersoner fra rådgivning og praksis, formidler den nyeste viden fra mark, plantage og markedet, til økologiske producenter, der vil udvide produktionen, og til konventionelle kollegaer og unge avlere, med interesse for økologi.

Forventede effekter

 • Projektet sikrer ny viden om økologisk frugt- og grøntproduktion til avlere, der etablerer eller forbedrer deres økologiske produktion i fællesskab.
 • Unge avlere vil få kontakt til nuværende og kommende økologiske producenter. Mødet mellem erfarne økologisk avlere konventionelle avlere med interesse for økologi og unge aspiranter vil skabe basis for øget samarbejde om økologisk produktion.
 • Projektet vil styrke avlerne og den samlede frugt- og gartneribranchens konkurrencedygtighed og mulighed for at udnytte det aktuelle opsving i salget af økologisk frugt og grønt og derme styrke lønsomheden i branchen. Øget betalingsvillighed kan styrke priser for frugt- og gartneriprodukter, hvis økologisk produktion forøges og differentieres i kraft af styrket faglighed og markedsviden.
 • Det konkrete kursusindhold vil styrke deltagernes udnyttelse af gødningsressourcer og vand, ligesom flere producenter vil blive klædt på til at udnytte nye afsætningsveje, der fastholder værditilvæksten hos primærproducenten til gavn for lønsomheden og økonomisk bæredygtigheden i flere produktioner.

Aktiviteter

Projektet omfatter formidling af viden om økologisk frugt- og grøntproduktion samt viden om nye markedsmuligheder for producenter af økologisk frugt og grønt. Kvalificerede rådgivere og avlere formidler til økologiske producenter, der vil udvide produktionen, og til konventionelle kollegaer og unge avlere med interesse for økologi. Det sker på kurser og ved etablering af selvkørende netværksgrupper for de interesserede. Der planlægges tre kurser med hver to moduler, som tilpasses målgruppernes faglige forudsætninger og markedstilgang:

 • Økologisk grøntsagskursus - for dig der gerne vil i gang 
 • Økologisk grøntsagskursus - for erfarne grøntavler, med interesse for økologi 
 • Økologisk grøntsagskursus - for den professionelle økologiske småavler 

Resultater

Projektets indhold og resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden. Kursernes vidensindhold udbredes yderligere via en reportage i artikler, der gøres tilgængelige via landbrugsmedier.

Økologisk Grøntsagskursus - for dig der vil i gang!

Afholdt 1. - 2. marts 2018 på Kalø Økologisk Landbrugsskole, Skovridervej 3, 8410 Rønde.

Se kursusbeskrivelse til print

Emner

 • Grundlæggende principper, kulturer og dyrkningsfaktorer
 • Produktionsforudsætninger
 • Jord, vand, næringsstoffer
 • Dyrkningssystemer
 • Valg og dyrkning af afgrøder og sorter
 • Kompost og jordens frugtbarhed
 • Sædskifter, gødskning og mobil grøngødning
 • Planlægning og styring af en alsidig produktion

Økologisk Grøntsagskursus: Det økologiske marked og afsætning af økologiske grøntsager

Afholdt 5. september 2018, Månsson A/S, Grarupvej 15, 7330 Brande

Emner

 • Markedsudviklingen for økologiske grøntsager, efterspørgsel og muligheder i markedet 
 • Den økologiske forbruger, markedets mangfoldige afsætningsveje og netværk til detailleddet
 • Økonomi, kalkuler og dækningsbidrag
 • Rundvisning på Månssons: produktion, maskinhus, mark og gårdbutik

Præsentationer

Økologisk Grøntsagskursus: For den professionelle småavler

Afholdt 15.-16. november 2018, Svanholm Gods 4A, 4050 Skibby og Seerupgaard, Fælledvej 120, 2791 Dragør

Emner

 • Produktionsforudsætninger; jord, næring og plantevækst
 • Næringsstofforsyning og recirkulering
 • Dyrkningssystemer, sædskifte og bearbejdning af jorden
 • Rundvisning på Svanholm Gods 
 • De enkelte kulturer
 • Inspiration til fremtidens grøntsagsproduktion v/Ole Nørby, Nørbys Grøntsager
 • Teknik og produktionsrammer for småavlere
 • Planlægning, arbejdskraft og økonomi

Præsentationer

Artikler

Samarbejdspartnere

Projektet ledes af Økologisk Landsforening og gennemføres i samarbejde med Gartnerirådgivningen, avlere og konsulenter i alle landsdele.

Projektperiode

1. januar 2018 - 31. december 2018.

Projektstøtte

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Frugtavlen og Gartneribruget.