Det bliver nemmere at skære ned på drivhusgasserne

I det nye klimakatalog fra Økologisk Landsforening og Økologisk Rådgivning kan du se, hvordan CO2 udledningen kan nedbringes på din bedrift.

I forbindelse med projektet Klimahandlingsplaner på bedriftsniveau, er Økologisk Landsforening nu klar med et klimakatalog. Kataloget er udviklet i samarbejde med Økologisk Rådgivning og giver overblik over alle de muligheder, der er for at sænke udslippet af drivhusgasser på de enkelte bedrifter.

I kataloget gennemgås de mange typer besparelser på en let og overskuelig måde. Over 30 forskellige klimavenlige tiltag beskrives, og kataloget fortæller kort og præcist om økonomien i tiltaget, arbejdstiden, man skal afsætte og den beregnede effekt for klimaet. Samtidig får man et kort eksempel fra den virkelige verden, hvor en landmands erfaring med det konkrete tiltag beskrives.

Tiltagene er alt fra at installere solceller på taget over tips til at øge kulstofbindingen via sædskiftet - og så til helt lavpraktiske ting som at sørge for korrekt dæktryk på traktorer og vogne. Der er forskellige tiltag, der sænker henholdsvis kuldioxid- lattergas- og metanudledningen.

Sæt målrettet ind

Marie-Louise Simonsen, der er planteavlskonsulent i Økologisk Landsforening og en af de tre hovedforfattere bag klimakataloget, forklarer:
- Vi har opdelt kataloget i de fysiske arbejdsområder, hvor tiltagene skal udføres: I stalden, på bedriften og i marken. Rådgiverne kan så, når der lægges en klimahandlingsplan for en bedrift, gå ind de steder, hvor udledningen er størst og via kataloget finde de bedst egnede tiltag - samt se deres effekt for både klima og pengepung.

Landmanden kan dermed hurtigt få et overslag over pris, arbejdstid og klimaeffekt, ligesom der er henvisninger til litteratur og fagpersoner, der kan hjælpe en videre. Det gælder f.eks., hvis man vil bygge et biogasanlæg, minimere elforbruget ved malkning, eller have rådgivning i at anlægge levende hegn for at binde mere kulstof.

Marie-Louise Simonsen håber, at både landmænd og landbrugsrådgivere vil bruge kataloget som et opslagsværk. Kataloget er en del af Økologisk Landsforenings klimastrategi, og det bliver et integreret værktøj i de klimahandlingsplaner, som på sigt bliver et standardtilbud fra foreningens team af faglige rådgivere.

Klimavenlige tips modtages

- Arbejdet med at reducere udledningen af drivhusgasser er en dynamisk proces. Derfor kommer klimakataloget også på nettet, hvor vi hele tiden opdaterer det med ny, relevant viden. Vi tager selvfølgelig meget gerne imod flere klimavenlige tips, som de økologiske landmænd kan have glæde af, siger Marie-Louise Simonsen.

Den opfordring er hermed givet videre. Klimakataloget bliver i nærmeste fremtid tilgængeligt via www.okologi.dk/landmand

Her er et lille udpluk af de tiltag, der er gennemgået i klimakataloget:

Tiltag, der sparer energi:

  • Brug varmegenvinding
  • Hæv ploven og spar diesel
  • Sæt automatisk styring på kornblæseren og rens vingerne

Tiltag, der begrænser udledningen af metan og kulstof:

  • Optimér foderrationen for køer og kvier
  • Afskær dræn i lavbundsjorde
  • Nedmuld halmen

Tiltag, der reducerer udledningen af lattergas:

  • Etablér faste kørespor
  • Overdæk din gyllebeholder
  • Placer gyllen til rækkeafgrøder