Klimahandlingsplaner på bedriftsniveau

Dette projekt skal skabe effektive og enkle værktøjer til at gennemføre klimavenlige tiltag på de enkelte bedrifter.

Vi vil gøre klimastrategien og visionen om et klimavenligt, økologisk landbrug så konkret som muligt. Det sker ved at besøge økologiske landmænd og udvikle klimavenlige tiltag, der er enkle og overkommelige at realisere på de enkelte bedrifter.

Formålet er at udvikle værktøjer, der understøtter landmænd i at vælge klimavenlige løsninger, som mindsker udledningen af drivhusgasser, reducerer energiforbruget og øger kulstoflagringen i jorden.

Projektet skal munde ud i et rådgivningskoncept, der kan være et nyttigt værktøj til at lægge klimahandlingsplaner for de enkelte bedrifter.

Værktøjet består af tre dele:

 • Beregning af nuværende udledning af drivhusgasser på bedriftsniveau
 • Beregning af potentiale for at reducere denne udledning
 • Benchmarkingredskab til sammenligning med andre bedrifter og referencetal

Aktiviteter og resultater

 • Der er gennemført besøg og udviklet klimahandlingsplan på 25 økologiske ejendomme ud fra det nye rådgivningskoncept. Gruppen af gårde dækker hele den økologiske produktion: mælk, kød og planteavl.
 • Det er beregnet, at de planlagte indsatser på gårdene i gennemsnit vil mindske klimabelastningen med 26 %.
 • Der er lavet et katalog med konkrete råd om, hvordan økologiske landbrug bliver mere klimavenlige. Kataloget viser priser og effekter på drivhusgasudledning i konkrete eksempler og bygger på erfaringer fra de 24 pilotbedrifter samt den forskning, der findes om landbrugets klimapåvirkninger.
 • Der er etableret en erfagruppe henholdsvis øst og vest for Storebælt for yderligere at motivere landmændene til klimaforbedringer.
 • Mulige støtteordninger til klimaforbedrende tiltag er præsenteret for det Økologiske Fødevareråd og Fødevareministeriet.
 • It-værktøjet "Klimameteret" er udviklet i samarbejde med det hollandske center for landbrug og miljø for at få overblik over kilderne til udledning af drivhusgasser på økologiske landbrug. Dette brugervenlige redskab viser landmændene, hvilke konsekvenser forskellige tiltag på bedrifterne har for udledningen af drivhusgasser.
 • Der er afholdt et kursus i brug af værktøjet "Klimameteret" og C-tools-Øko klimahandlingsplaner for økologirådgivere
 • Det undersøges, hvilke motiver der spiller ind, når landmænd vælger klimavenlige løsninger, og om man kan fjerne barrierer.
 • Der er holdt en klimakonference om, hvordan vi skaber et klimaneutralt landbrug i Danmark uden at gå på kompromis med bæredygtighed og med øje for den globale fødevareforsyning.

Nyhedsartikler

Materialer til download

Arrangementer

Medieomtaler

Projektbeskrivelse

Formål og aktiviteter

Med dette projekt vil vi forsøge at gøre klimastrategien og visionen om klimavenligt, økologisk landbrug så konkret som muligt. Det sker ved at besøge økologiske landmænd og udvikle klimavenlige tiltag, så de bliver enkle og overkommelige at implementere på de enkelte bedrifter.

Formålet er at udvikle værktøjer, der understøtter landmænd i at vælge klimavenlige løsninger, således at udledningen af drivhusgasser mindskes, energiforbruget falder og kulstoflagringen i jorden øges.

Projektet skal munde ud i et rådgivningskoncept, der kan være et nyttigt værktøj til at lægge klimahandlingsplaner for de enkelte bedrifter.

Værktøjet består af tre dele:

 • Beregning af nuværende udledning af drivhusgasser på bedriftsniveau
 • Beregning af potentiale for at reducere denne udledning
 • Benchmarkingredskab til sammenligning med andre bedrifter og referencetal

Katalog med klimavenlige tiltag

Der udarbejdes et katalog med konkrete anvisninger på, hvordan de enkelte økologiske landbrug bliver mere klimavenlige.  Denne viden indsamles i løbet af projektet, hvor der lægges klimahandlingsplaner for 15 udvalgte besætninger ved hjælp af det nye rådgivningskoncept. Erfaringen fra planlægningen og gennemførelsen af de klimavenlige tiltag på disse pilotbedrifter kombineres med den omfattende forskning, der findes om landbrugets klimapåvirkninger.

Kortlægning af motivationsfaktorer og barrierer

Endelig kortlægges det, hvilke motiver der spiller ind, når landmanden vælger løsninger i det daglige arbejde. Formålet hermed er at undersøge, om man kan fjerne barrierer for i højere grad at vælge klimavenlige løsninger.

Det undersøges til slut, om økologiske ejendomme med en vis klimaforbedring kan få et klimacertifikat eller lignende støttemuligheder, der yderligere kan motivere til klimavenlig adfærd.

Finansiering, deltagere og projektperiode

Projektet er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug og er et samarbejde mellem Økologisk Landsforening og Økologisk Rådgivning/Gefion. Projektet løber fra 01.01.10 til 31.12.12, og resultaterne vil foreligge ved udgangen af 2012.