Fri for rodukrudt

Rodukrudt er fortsat et væsentligt problem for mange økologiske landmænd. At bekæmpe ukrudtet kræver ofte en del ressourcer, og metoderne er ikke altid effektive.
Rodukrudt - som her kvik - volder stadig mange landmænd problemer.Foto: Sven Hermansen

Økologiske landmænds erfaringer med at forebygge og bekæmpe rodukrudt spænder vidt. Erfaringerne består af forskellige teknikker til direkte bekæmpelse og forebyggelse ved hjælp af tilpasninger i sædskiftet og ved at udnytte afgrødernes konkurrenceevne.

Hjemmesiden skal være med til at sikre, at de gode historier om vellykket bekæmpelse af rodukrudt når videre til andre landmænd. Hjemmesiden skal inspirere økologiske landmænd til at arbejde videre med at løse problemer med rodukrudt. Den kan også vise landmænd, der overvejer at lægge om til økologi, at der er gode muligheder for at få styr på rodukrudtet - også når man er økolog.

Projektet om rodukrudt er lavet med støtte fra Promilleafgiftsfonden i samarbejde med økologiske landmænd, Aarhus Universitet og Økologisk Landsforening. Sidens faglige indhold er leveret af Ilse Ankjær Rasmussen og Bo Melander fra Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

Succeshistorier

Over 50 økologiske landmænd fra hele Jylland deltog og udvekslede erfaringer og tanker om rodukrudtsbekæmpelse. 15 vellykkede strategier er blevet udvalgt så de dækker forskellige former for bekæmpelse og forebyggelse, og så de dækker forskellige arter af rodukrudt. For hver markskole er der lavet supplerende interview for at beskrive den enkeltes strategi detaljeret. Deres observationer og beskrivelser er blevet beskrevet. De enkeltes strategier og hoved-rodukrudtsproblem kan ses ved at klikke på link i nedenstående tabel.

 

Mere viden

Projektresume

Rodukrudt er fortsat et stort problem for mange økologiske landmænd. Projektet skal opsamle og formidle erfaringer med at bekæmpe rodukrudt. Udveksling af erfaringer mellem landmænd, rådgivere og forskere er vigtig for at få den rigtige viden i spil.

Når økologiske landmænd skal bekæmpe rodukrudt, er der to hovedproblemer:

  • Det kræver meget arbejde og mange ressourcer.
  • Det er ikke altid effektivt.

Men der findes mange erfaringer og succeshistorier blandt økologiske landmænd. Der er forskellige teknikker, der kan bekæmpe og forebygge rodukrudt. Man kan fx lave ændringer i sædskiftet og udnytte afgrødernes konkurrenceevne.

Det er vigtigt, at gode erfaringer, viden og resultater fra forskere sættes i spil. Formålet med projektet er at opsamle og videreformidle den viden, der allerede er. Den skal ud til rådgivere og andre landmænd. På den måde kan vi opnå de bedste resultater.

Projektet skal give inspiration og gode ideer til økologiske landmænd, der har problemer med rodukrudt. Og det skal vise landmænd, der overvejer at lægge om til økologi, at der er gode muligheder for at bekæmpe rodukrudtet - på en økologisk måde.

Projektet startede 01.01.09 og løb frem til 01.12.10