Glutenfri økologi – fra muld til mund

Projektet udvikler et helt glutenfrit sædskifte som sikrer, at grænseværdier for gluten holdes. De afgrøder, der skal indgå er quinoa, hirse, amaranth, linser og kikært dyrket til fødevarekvalitet.

Formål

Projektet udvikler et helt glutenfrit sædskifte som sikrer, at grænseværdier for gluten holdes. De afgrøder, der skal indgå er quinoa, hirse, amaranth, linser og kikært dyrket til fødevarekvalitet. Afgrøderne dyrkes normalt under sydligere himmelstrøg, men forsøg i Danmark er meget positive. Der inddrages også tidligere danske afgrøder med stort dyrkningspotentiale som boghvede og hestebønner, desuden ærter og havre. Afgrøderne kan dyrkes med lav miljøbelastning, flere er tørke-tålsomme, og har små krav til næring, og N-fikserende bælgplanter indgår også i sædskifterne.

Økologisk Landsforening er partner i projektet, som ledes af Naturstyrelsen. Projektleder er forstfuldmægtig Karen Poulsen, Naturstyrelsen Himmerland,. Tlf. 7254 3000, mail kpo@nst.dk.

Aktive netværk om glutenfri afgrøder

Økologisk Landsforenings rolle i projektsamarbejdet er bl.a. at danne aktive netværk mellem landmænd, forarbejdere m.fl., der vil dyrke og udvikle markedet for mere specielle konsumafgrøder, samt at bidrage til at starte en egentlig produktion på fire økologiske landbrug, hvor foreningen udarbejder dyrkningsplaner. Økologisk Landsforening bidrager desuden løbende til faglig formidling om afgrøderne i fagpressen, på dyrskuer og messer. Desuden formidles projektet løbende, dels for at vejlede interesserede økologiske landmænd, dels for at udbrede kendskabet til økologisk og miljørigtig dyrkning til den almindelige forbruger. Formidlingen er endvidere rettet mod aftagere af produkter såsom grossister og helsekostforretninger samt kokke.

Der er pt. dannet netværk om:

 • Boghvede
 • Quinoa
 • Raps
 • Proteinafgrøder
 • Konsumkorn
 • Forarbejdning på bedriften

Læs mere om glutenfri afgrøder på Naturstyrelsen.dk

Økonomi

Projektet er støttet af Miljø- og Fødevareministeriet gennem det såkaldte GUDP-program (Grønt Udviklings- og Demonstrations Program), der er en del af Grøn Vækst. GUDP har givet 7 mill. kr. og partnerne har herudover bidraget med i alt 2 mill. kr.

Forventede effekter

 • Udvikling af en danskproduceret 100% glutenfri økologisk vareserie (omsætningspotentiale 50-200 mill. kr i Skandinavien) og et øget økologisk dyrkningsareal med nye højværdi-afgrøder.
 • Udvikling af viden om og muligheder for at producere specialkonsumafgrøder til marked i vækst.
 • Nye indtjeningsmuligheder.

Resultater

Der er udviklet en produktion af nye, økologiske, glutenfri afgrøder og fødevarer. Desuden er der dannet aktive netværk mellem landmænd om boghvede, quinoa, raps, proteinafgrøder, konsumkorn og forarbejdning på bedriften. Der er ligeledes startet en produktion på fire økologiske landbrug, og udarbejdet dyrkningsplaner. Projektet deltog med formidling og vejledning på Økologikongres 2015.

Aktiviteter i projektet som Økologisk Landsforening har bidraget i

 • Roskilde Dyrskue 30 maj 2014.
 • Temamøde for landmænd hos Per Bundgaard.
 • Messe, Gl. Estrup Landbrugsmuseum.
 • Det Sønderjyske Fællesskue, 6-7 juni 2014.
 • Det Fynske Dyrskue, 13-15 juni 2014.
 • Kalø Festival, 15 juni 2014.
 • Hjørring Dyrskue, 20-21 juni 2014.
 • Arrangementer for landmænd hos Peter Sørensen.
 • Food Festival Aarhus 2015.
 • Læs om øvrige arrangementer i projektet

Dyrkningsvejledninger

Dyrkningsvejledningerne herunder er udarbejdet i projektet Glutenfri Økologi og skrevet af Sven-Erik Jakobsen, Københavns Universitet, i samarbejde med Naturstyrelsen Himmerland.

Læs mere om glutenfri økologi

 

Projektet Glutenfri Økologi er finansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

GUDP