Styr på den økologiske jordfrugtbarhed

Projektets formål er at øge udbytterne i økologisk planteproduktion gennem målrettet fokus på livet i jorden, en afgørende faktor i opbygningen af jordens frugtbarhed. Formålet er endvidere at gøre viden på området operationelt og tilgængeligt for landmanden.

foto: Janne Aalborg Nielsen

Formål

Projektets formål er at øge udbytterne i økologisk planteproduktion gennem målrettet fokus på livet i jorden, en afgørende faktor i opbygningen af jordens frugtbarhed. Formålet er endvidere at gøre viden på området operationelt og tilgængeligt for landmanden. 

Forventede effekter

Effekterne af projektet er forbedret jordfrugtbarhed på de økologiske bedrifter med deraf følgende højere udbytter. Det giver en forbedring af ressourceudnyttelsen, herunder forsyning og udnyttelse af næringstoffer i økologisk planteproduktion uden tilførsel af konventionel husdyrgødning

Aktiviteter

Ud fra hypotesen om, at ved at inddrage livet i jorden som en aktiv og meget betydende parameter for udbytteniveauet, arbejdes der i projektet med next step i jordens frugtbarhed. På cirka fem bedrifter udarbejdes en status for jordens egnethed som dyrkningsmedie udtrykt i kvalitet og frugtbarhed. Status kombineres med historiske data, som er tilgængelige, fra bedrifterne. Det opgøres hvilken effekt dyrkningshistorien på bedrifterne har haft på jordens frugtbarhed, herunder udbytterne, frem til i dag. Der bygges ovenpå med metoder til at beskrive, måle og kvantificere jordens frugtbarhed med fokus på livet i jorden. Tre udvalgte metoder afprøves og valideres; Solvita soil test, mikroskopi af jordprøver for fastlæggelse af forholdet mellem svampe og bakterier i jorden og validering af metoden Albrect Analyse baseret på inddragelse af eksperter i næringstoffer. Der afholdes jordbundsværksteder for landmænd og konsulenter. På jordbundsværkstederne er der fokus på den praktiske vinkel af af arbejdet med jordens frugtbarhed.

Artikler

Irene Brandt-Møller, Mikrolivet i jorden - det store ukendte univers, Økologisk Landbrug Nr. 649, d. 1. november 2019.

Irene Brandt-Møller, Projekt afprøver tests af jordfrugtbarhed, Økologisk Landbrug Nr. 655, d. 29. maj 2020.

Irene Brandt-Møller, Er spaden lige så effektiv som laboratorierne?, Økologisk Landbrug Nr. 659, d. 29. oktober 2020.

Resultater

Kataloger over status og effekt af dyrkningshistorie på jordens frugtbarhed af Tove Mariegaard Pedersen, SEGES, 2019-2020.

Katalog 1
Katalog 2
Katalog 3
Katalog 4
Katalog 5

Katalog over metoder til bestemmelse af biologien i jorden.

Vejledning til SOLVITA® Field CO2 Test.

Gør det selv guide til mikroskopering af landbrugsjord.

Do it Yourself guide for microscopy of agricultural soil.

Videnskabelig vurdering af Albrecht og Solvita Jordanalyserne, Af Søren Husted, Professor, Plante- og Jordvidenskab, Københavns Universitet.

 

Jordbundsværksted

Der blev afholdt et vellykket jordbundsværksted i Jordrup, hvor deltagerne blandt andet så på nematoder, protozoer, bakterier og svampehyfer i mikroskopet med projektleder Dennis Weigelt Pedersen fra Økologisk Landsforening.

foto: Dennis Weigelt Pedersen

 

Økologikonsulent Michael Tersbøl fra ØkologiRådgivning Danmark snakker om spadeprøver og jordstruktur ved den udgravede jordprofil.

foto: Dennis Weigelt Pedersen

 

Landskonsulent ved SEGES, Janne Aalborg Nielsen viser hvordan man udtager jordprøver til Solvita Soil Test og aflæser de efterfølgende resultater.

foto: Dennis Weigelt Pedersen

 

Økologikonsulent Erik Kristensen fra ØkologiRådgivning Danmark snakker om næringsstofbalancer i jorden og diskuterer resultater af Albrecht analysen med deltagerne.

foto: Dennis Weigelt Pedersen

 

Projektperiode

Januar 2019 - december 2020 

Projektstøtte

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug