MixBar - screening af vårbyg til økologiske sortsblandinger

Markukrudt og ustabile høstudbytter er et stort problem for de økologiske landmænd. Derfor er der stor efterspørgsel på løsninger, der kan hjælpe det økologiske landbrug til at blive både bære- og konkurrencedygtigt. Projektet MixBar udvikler og demonstrerer det hidtil uudnyttede potentiale for konkurrencedygtige og stabile højtydende sortsblandinger af vårbyg under økologiske dyrkningsforhold.

Formål

Projektet MixBar adresserer to aktuelle udfordringer i økologisk planteavl: ukrudtstryk og ustabile udbytter. Fortsat udvikling og vækst i det økologiske erhverv forudsætter en løsning af disse udfordringer, hvilket både kræver forbedrede dyrkningsmetoder og udvikling af mere robuste afgrøder. Det ansøgte projekt bidrager til sidstnævnte. Det er projektets hovedformål at udvikle og demonstrere det hidtil uudnyttede potentiale for konkurrencedygtige og stabilt højtydende sortsblandinger af vårbyg til økologisk foderdyrkning.

Aktiviteter i MixBar

 • Udvikling af en forskningsbaseret og praktisk anvendelig metode til optimal kombination af sortsegenskaber, der gennem øget diversitet i sortsblandinger kan forbedre afgrødens konkurrenceevne og næringsoptag under økologiske dyrkningsforhold.
 • Demonstration af hvordan målrettet samdyrkning af moderne sorter i sortsblandinger kan bruges til aktivt at forbedre kornafgrøders ukrudtsundertrykkelse og næringsstofudnyttelse under økologiske dyrkningsforhold,
 • Identifikation af nogle enkle og praktisk målbare sortsegenskaber, som kan supplere de eksisterende observationer i den lovbestemte værdiafprøvning og sortsforsøg i Landsforsøgene med det formål fremadrettet at opnå tilstrækkeligt beslutningsgrundlag til sammensætning af 8 robuste sortsblandinger,
 • Sammensætning af et antal nye sortsblandinger af vårbyg baseret på den udviklede metode.

Resultater

Resultater stilles gratis til rådighed og vil blive offentliggjort her på siden.

Resultater af observationer i afprøvede sorter i 2015

Se resultater af observationer i afprøvede sorter i 2015 af parametre omkring udbytte og plantemorfologi, som er betydende for sortens ukrudtskonkurrence.

Status for 2015 og 2016

Læs projektets status efter 2015 og 2016. Du kan bl.a. læse foreløbige resultater vedr. sortsegenskaber og sortsblandinger, samt se planen for projektet i 2017. Skrevet af Lars Pødenphant Kiær, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU.

Landsforsøgene

Side 271-276 i Oversigten over Landsforsøgene 2016 viser sortsforsøg i vårbyg, herunder de testede blandinger. Ud fra disse resultater er der sammensat de endelige blandinger til demonstrationer og landsforsøg i 2017.

Markvandring

D. 23. juni 2016 kunne man se otte robuste sortsblandinger i aktion i projektets demonstrationsforsøg i Rødekro.

Demonstrationer i 2017

I år afprøves der 6 forskellige sortsblandinger i demonstrationer ved to landmænd, hhv. Knud Ross og Niels Christian Schultz. De forskellige blandingers sammensætning og egenskaber kan ses her (link) De to demonstrationsarealer dyrkes hhv. med- og uden udlæg og der er 5 sortsblandinger som går igen på begge lokaliteter, mens en 6. blanding er sammensat ud fra de to landmænds forskellige ønsker. Demonstrationerne vises frem ved markbesøg senere på sæsonen, datoer offentliggøres senere.

Glimt fra demoer

Demo hos Knud Ross

Demo hos Niels Chr. Schultz

Så-demo hos Niels Chr. Schultz

Workshop: Bland dig til robuste afgrøder og højere udbytter

Opnå bedre kvalitet, dyrkningsmæssige fordele og større diversitet gennem målrettede sorts- og artsblandinger. Workshop d. 11. december 2017, Vingsted Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Præsentationer fra workshoppen

Fakta om MixBar

 • Projekttitel: Screening af vårbyg til økologiske sortsblandinger (MixBar)
 • Projektdeltagere: Københavns Universitet, SEGES og Økologisk Landsforening
 • Projektperiode: 01.08.2014-31.01.2018
 • Bevilliget beløb: 1.849.875,00 kr. fra GUDP
 • Kontaktperson: Lars Pødenphant Kiær, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU.
  E-mail: lpk@plen.ku.dk, tlf.: 35332814.
 • Kontaktperson i Økologisk Landsforening: Annette Vibeke Vestergaard.

 

Projektet har fået tilskud af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet.

GUDP