Markvandring om økologisk vinterraps 16. juni 2016

Økologisk Landsforening arbejder på at samle og bearbejde viden, så flere kan få succes med den efterspurgte afgrøde, som økologisk vinterraps er. Torsdag 16. juni, 2016 var der i den forbindelse markvandring på Stenalt Skov- og Landbrug i Ørsted på Djursland. Cirka 70 deltagere var samlet for at høre om de foreløbige anbefalinger fra projektet ”Stabile udbytter i økologisk vinterraps”.

Øget efterspørgsel på økologisk raps

Efterspørgslen på økologisk raps er fordoblet de sidste 10 år, og det vil sandsynligvis fortsætte ifølge Henrik Kløve, Økologichef i DLG. Derfor kan prisen på økologisk rapsolie formentlig forventes at forblive høj. Det skærper interessen for dyrkning af økologisk vinterraps på trods af en lang række udfordringer, som skal løses for at vinterrapsen giver et rentabelt udbytte.

Rapsforsøg giver anbefalinger til dyrkning

I projektet Stabile udbytter i økologisk vinterraps udarbejder vi anbefalinger til dyrkningen af økologisk vinterraps. Baggrunden for anbefalingerne er rapsforsøg på flere forskellige lokaliteter, samt at man har fulgt og indsamlet erfaringer fra 10 forskellige økologiske bedrifter med marker, hvor der er sået vinterraps i efteråret 2014.

Kløvergræs den bedste forfrugt

Til markvandringen på Stenalt Gods fortalte Planterådgiver Poul Christensen fra Økologirådgivning Danmark om rapsdyrkning fra A til Z og specialkonsulent Lars Egelund Olsen fra SEGES fortalte om udfordringerne med skadedyr i raps. Nogle af de anbefalinger der blev fremhævet på dagen var, at kløvergræs er den bedste forfrugt til vinterraps, og at et godt såbed samt en rettidig såning er altafgørende for, at grundlaget for succes er på plads.

Højt plantetal kan være god strategi

I økologisk vinterraps kan det være en strategi at gå højere op i plantetal end man gør ved dyrkning af konventionel raps. Det er for at sikre, at afgrøden kan konkurrere med ukrudtet. Ulempen ved et højt plantetal kan være, at planterne bliver for spinkle, og derved får vanskeligere ved at modstå angreb fra sygdomme og skadedyr.

Prioritér gødning og pløjning

En effektiv pløjning inden etablering og radrensning to-tre gange er den anbefalede behandling mod ukrudt. Hvis man ikke kan prioritere nok gødning til vinterrapsen, bør man dyrke en anden afgrøde, siger erfaringerne.

Projektet fortsætter året ud, og de endelige resultater vil blive publiceret i projektets slutning, i december 2016

Program for markvandring

 


Markvandringen var en del af projektet Stabile Udbytter i Økologisk Vinterraps, som er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet

undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne