Søer vilde med pil

Formålet er at udvikle et koncept for økologisk sohold med forbedret næringstoftudnyttelse, højere dyrevelfærd og bedre arbejdsmiljø.

Energipil i Farefolde

I projektet udnyttes bl.a. beplantning med pil til at forbedre forskellige forhold i farefolde, og efterafgrøder bruges i forbindelse med foldskifte til at begrænse tab af næringsstoffer. Pileflis er velegnet til biobrændsel, desuden binder træerne CO2 og mindsker udvaskningen af kvælstof. Beplantningen påvirker grisenes gødeadfærd, viser forsøg på forskningscenter Foulum. Svin på friland afsætter helst gødning i beplantninger med for eksempel pil.

Når afgrøderne høstes, fjernes kvælstof fra arealet. Der er i projektet plantet pil på fire bedrifter, hvor pilen dækker 20 procent af foldarealet. Der er dog opstået en del problemer, da svinene har været meget hårdhændede ved pilen. I år har man derfor hegnet pilen ind, og baseret på erfaringerne anbefaler tovholder på projektet, Carsten Markussen fra Økologisk Landsforening, at træerne hegnes ind de første 3-4 år, indtil de er robuste nok til at modstå dyrenes adfærd. Energiafgrøder kan dog også bruges i folde til andre dyr, f.eks. bruges det i hønsegårde, hvor formålet også her er at integrere dyrevelfærd, kulstofbinding og mindre udvaskning af kvælstof.

Fordele ved energipil

  • Energipil er CO2 neutral.
  • 1 ha energipil svarer til ca. 4.500 l. olie.
  • 1 ha giver 15 - 25 ton flis pr. høst.
  • Gror omkring 2 m om året - og op til 10 cm om dagen.
  • Kan høstes gentagne gange, det vil sige hvert 2-4 år.
  • 1 liter olie = 2,5 kg tør flis = 4,5 kg flis (direkte høst) med 50 % vandindhold.
  • Pil er god til at optage næringsstoffer, derfor er udvaskningen af kvælstof fra pil lavere end fra almindelige landbrugsafgrøder.
  • Energipil giver ca. 20 gange så meget energi, som det kræver at plante og høste den. Til sammenligning har hvede kun en energieffektivitet på otte.

Kilde: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Artikel om projektet på videnskab.dk:
http://www.videnskab.dk/content/dk/miljo_natur/grise_passer_og_plejer_energipil

Artikel i Biopress om projektet:
http://www.biopress.dk/PDF/Nyhedsbrev_01-2009_01.pdf

Se farefoldene med pilebeplantningen i denne lille film:

Søer er vilde med pil

De økologiske søer bruger energipil som motionsredskaber, idet de knækker pilestammerne af og slæber dem rundt i foldene og til dels også ind i farehytterne. I projektet "Farefoldskoncept og robuste sædskifter" er der hos flere af de deltagende landmænd plantet pil i farefoldene for at fremme opsamling af overskydende næringsstoffer fra søernes gødning. Samtidig opnås mere tiltalende folde med skygge til dyrene og en produktion af bioenergi.

I år er der for første gang lukket søer ud i foldene for at se, om pilen kan tåle søernes tilstedeværelse. Lige omkring faring er der størst risiko for at pilen bliver plukket af søerne, og derfor afgrænses søernes adgang til pilen med en ekstra tråd lige omkring faring. Der er stor forskel fra so til so, hvor interesserede de er i at knække og slæbe på pil. I løbet af 2012 vil projektet udgive en manual for hvordan men bedst kombinerer at holde økologiske søer i en beplantning af energipil.

Hvordan det hidtil er gået med etablering og pasning af pil i farefoldene kan man læse i den foreløbige rapport fra projektet.

Farefoldskoncept med energiafgrøder og robuste sædskifter i økologisk svineproduktion - Beskrivelse af det praktiske forløb og iagttagelser