Selvforsyning med energi via minibiogas-løsning

Udvikling af et minibiogassystem, der afgasser fast gødning og gylle, samt evt. andre tilgængelige former for biomasse fra lokalområdet. Det overordnede formål er at opretholde en tidsvarende og bæredygtig husdyrproduktion på mindre gårde.

Resultater

Formål

Projektets formål er at udvikle et minibiogassystem, der afgasser fast gødning og gylle, samt evt. andre tilgængelige former for biomasse fra lokalområdet. Systemet skal udvikles til mindre gårde på 50-100 ha, som har mindre husdyrhold, og som ikke har mulighed for at blive sluttet til større biogasanlæg, hvilket bl.a. er situationen på Sjælland.

Det overordnede formål er at opretholde en tidsvarende og bæredygtig husdyrproduktion på mindre gårde, så de kan bevares som hel- eller deltidsbrug. En robust økonomi for disse fremmes ved, at de bliver selvforsynet med energi og får en bedre gødningsvirkning af husdyrgødningen. Konkret tages udgangspunkt i Højagergård, der ejes af Jørgen Holst.

Effekt

Minibiogassystemet vil bidrage til at gøre det bæredygtigt, økonomisk samt praktisk muligt at opretholde husdyrproduktion på mindre gårde, herunder gøre det interessant og rentabelt - også for unge - at opstarte produktion på mindre landbrug.

Desuden: Forbedret næringsstofudnyttelse, energiproduktion, bedre arbejdsgange, en naturligt afpasset bygningsmasse til gården (ingen store anlæg) samt en løsning, der tilgodeser lokalsamfundet.

Indhold:

  • Der dimensioneres og designes et minibiogasanlæg, der passer til 200 slagtesvin og 10 ha.
  • Der gennemføres beregninger af rentabilitet, og det økonomiske perspektiv beskrives, herunder konsekvensen af bedre gødningsvirkning af at afgasse gødning.
  • Formidles resultater i artikler og ved Økologikongressen.
  • Resultat pr. 31.december: Konkret design og økonomiberegning for Højagergård med henblik på opbygning af pilotanlæg samt notat om biogasanlæg på mindre landbrug.

Åbent hus

Der afholdes åbent hus for landmænd d. 19. december 2013, kl. 14-16.

Kontakt gårdejer Jørgen Holst for tilmelding:

Mail: mail@natur-gris.dk

Telefon: 2711 6460

Projektperiode: juli 2013 - december 2013

 

De første resultater præsenteres på Økologi-kongressen i november 2013. De endelige resultater præsenteres på hjemmesiderne inden udgangen af 2013: www.okologi.dk

 

Resultaterne vil være tilgængelige på internettet i fem år og stilles gratis til rådighed for alle.