DIVERSify

Økologisk Landsforening deltager i det internationale projekt DIVERSify, Designing InnoVative plant teams for Ecosystem Resilience and agricultural Sustainability.

Designing InnoVative plant teams for Ecosystem Resilience and agricultural Sustainability

DIVERSify er et fireårigt internationalt projekt, som gennemføres i 2017 – 2020. Projektets mål er at optimere afgrødeblandinger eller ”plant teams” for at forbedre udbyttestabiliteten, reducere skadedyrs- og sygdomsangreb og øge robustheden i landbrugssystemer. Projektet vil forbedre produktivitet og bæredygtighed i europæisk landbrug ved brug af metoder med global relevans og erfaringer fra et bredt internationalt samarbejde af landbrug, forskningsinstitutioner, universiteter og organisationer. Økologisk Landsforening bidrager i projektet ved at samle erfaringer og viden vedr. afgrødeblandinger og samdyrkning fra landmænd, agronomer, avlere og forskere via interviews, undersøgelser og litteratur. Økologisk Landsforening deltager desuden i at udvikle bedre management af afgrødeblandinger og udforme et beslutningsstøtteværktøj til at sammensætte blandinger, afhængigt af geografi og bedriftstype. Viden og erfaringer fra projektets arbejde formidles via foreningens platforme, bl.a. her på siden.

Efterlysning: Forsøgsværter med blandingsafgrøder 2019

Dyrker du andre former for blandsæd end de mest almindelig som byg/ært, vårhvede/lupin eller vårhvede/hestebønne, vil projektleder Jesper Fog-Petersen gerne i kontakt med dig, inden forårssåningen.

Fire landmænd deler dyrkningserfaringer

Fire økologiske landmænd deltager i den danske del af projektet og vil i 2018 og 2019 demonstrere dyrkningen af forskellige afgrødeblandinger.

Arrangementer

Workshop 2017: Bland dig til robuste afgrøder og højere udbytter

Opnå bedre kvalitet, dyrkningsmæssige fordele og større diversitet gennem målrettede sorts- og artsblandinger. Workshop d. 11. december 2017, Vingsted Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Præsentationer fra workshoppen

Projektperiode

Projektet forløber i perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020.

Partnere i DIVERSify

DIVERSify gennemføres under ledelse af The James Hutton Institute, Storbritannien. Økologisk Landsforening er partner i projektet sammen med:

 • Agencia Estatal Consejo Superior Investigaciones Cientificas (CSIC), Spanien
 • Agroknow (AK), Grækenland
 • Canaan Centre for Organic Research and Extension (CORE), Palestina
 • École Superieure D’Agriculture D’Angers (ESA), Frankrig
 • Fertiprado Sementes e Nutrientes LDA (FSN), Portugal
 • International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Libanon
 • ITQB Universidade Nova de Lisboa (ITQB), Portugal
 • Kenya Forestry Research Institute (KEFRI), Kenya
 • Københavns Universitet (UCPH), Danmark
 • Landbrug & Fødevarer SEGES (SEGES), Danmark
 • Lantmännen Ekonomisk Forening (LEF), Sverige
 • Linking Environment and Farming (LEAF), Storbritannien
 • The Organic Research Centre (ORC), Storbritannien
 • Saatzucht Gleisdorf GMBH (SZG), Østrig
 • Stockbridge Technology Centre (STC), Storbritannien
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sverige
 • Taskscape Associates Ltd (TAL), Storbritannien
 • Universidad Politecnica de Madrid (UPM), Spanien
 • Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM), Italien
 • Universitaet Zürich (UZH), Schweiz
 • Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU), Tyskland

Projekttilskud

DIVERSify er finansieret af den Europæiske Unions HORIZON 2020 Research and Innovation Programme under Agreement No. 727284.

 

Kontaktperson i Økologisk Landsforening: