Guide til afsætning af kød fra økologiske græsningslaug

På baggrund af erfaringer fra 13 græsningslaug i Vejle Kommune udvikles og beskrives de bedste koncepter for græsningslaug, og de mest velfungerende modeller testes/igangsættes i yderligere to områder omkring Århus i samarbejde med kvægbrugere, kommuner og borgere.

Formål

I et samarbejde mellem Vejle Kommune, lokale borgere og kvægbrugere er der etableret 13 græsningslaug på naturarealer omkring Vejle. Kommunen står for hegning af arealerne, kvægbrugerne står for kvægproduktionen og lokale borgere/forbrugerne tilser dyrene, får gode naturoplevelser og køber kødet. Græsningslaugene fungerer og arbejder forskelligt. I dette projekt identificeres og beskrives de virkemidler, der skaber de mest velfungerende græsningslaug.

Projektets formål er at beskrive og udbrede de bedste koncepter for græsningslaug samt at teste udvalgte koncepter i nye græsningslaug nord og syd for Aarhus. Projektets mål er at skabe fællesskab om:

 • At få plejet bynær natur – i et positivt samspil mellem økologisk landbrug, borgere og kommune.
 • At engagere borgere – især børnefamilier – i positive oplevelser med natur, dyr og gode bøffer.
 • At afsætte naturkødet til en fornuftig pris.

De koncepter for græsningslaug, der udvikles og beskrives i projektet, vil blive formidlet til kvægbrugere, kommuner og borgergrupper. Der er et stort potentiale for etablering af græsningslaug i Danmarks 98 kommuner, hvoraf cirka 20 er tilmeldt økologisk omlægningstjek, med gevinst for både kommune (økologisk drift og pleje af natur), borgere (oplevelser og ’eget’ kød) og kvægbrugere. For kvægbrugeren består gevinsten i lokal og sikker afsætning af kød til en fornuftig pris - og afsat direkte fra marken.

Forventede effekter

 • Naturpleje i et godt samspil – med gevinst for alle.
 • Forbedret økonomi i kødkvægsproduktionen.
 • Aktive og glade forbrugere, børn og forældre, der får lov at passe egne ’egne kalve og køer’ og færdes på ’egne marker’ – og spise ’egne dyr’.
 • Kommunerne har mulighed for at drive naturarealer økologisk, og eksempler på konkrete økonomiske gevinster pr. kommune beregnes i projektet.

Aktiviteter

Projektet omfatter tre hovedindsatser og aktiviteter:

1. Udvikling af ’standard-koncepter’ for græsningslaug på basis af erfaringer fra Vejle Kommune

Periode: januar - maj. Følgende emner systematiseres og beskrives:

 • Naturarealets karakter (tilgængelighed i forhold til boligråder, type og størrelser, græsudbytte, antal dyr/ha).
 • Hegning – omkostninger og behov.
 • Kvægproducenternes afstand til naturarealerne, kvægracer, antal.
 • Borgere i nærområdet – antal og sammensætning (børnefamilier, skoler, fødevarefællesskaber mv.).
 • Pasningsplaner – daglig vagtplan i samarbejde med kvægproducenten.
 • Slagtemuligheder (afstand, økologigodkendelse, kapacitet (plads til lager om efteråret), engagement).
 • ’Oplæring af borgere’ – hvilke emner og i hvilken form: kvæg-adfærd, kælvninger, sygdom, foder, tjek af hegn, kødkvalitet af naturkød, årets gang.
 • Eksempler på fælles gode oplevelser – overnatning på marken, områdets dyre- og planteliv?
 • Kokkeskole: Udskæringer og hvordan tilbereder man naturkød (mørkt, vildtsmag, langsom stegning).
 • Køb og salg af kød – håndtering af bestillinger og hvornår overdrages kødet til forbrugeren, før eller efter slagtning?
 • Afregningsmodeller.
 • Kommunikation: facebook-gruppe, mailgrupper – tilpasset målgruppen.

2. Test af koncepter

Periode: marts-november. Erfaringsindsamling fra græsningslaug i Vejle og fra nye græsningslaug som iværksættes i 2016 i et samarbejde mellem kommune og borgergrupper - forventet nord og syd for Aarhus. I et samarbejde med kommune og kvægbrugere iværksætter Økologisk Landsforening nye græsningslaug – forventet nord og syd for Aarhus.

 • Hvorledes etableres borgergrupper?
 • Håndtering af praktiske forhold vedr. arealer og hegning?
 • Uddannelse af borgere – børn og voksne i kvægets græsning, fodring og pasning
 • Events over sommeren
 • Slagtninger planlægges i samarbejde med lokal slagter

3. Udarbejdelse og formidling af guide for græsningslaug

Periode: september – november. Der udarbejdes en guide med gode erfaringer, beregninger, cost-benefit og borgerevalueringer af udvalgte koncepter. På baggrund af erfaringerne beskrives Guide for græsningslaug bl.a. via fotoserie og evt. suppleret med en video, som er nem at formidle elektronisk.

Økonomiberegninger udarbejdes for kommune, kvægproducenter og slagtere – og der dannes overblik over fordele og ulemper for forbrugerne.

4. Plan for udbredelse af græsningslaug i samarbejde med kommuner tilmeldt ’økologisk omlægningstjek’

Periode: oktober – december. Økologisk Landsforening kontakter kommuner med en præsentation af guide og erfaringer, og medvirker til at udvikle græsningslaug i de kommuner, der ønsker det. Guiden vil først og fremmest blive præsenteret til de cirka 20 kommuner, heriblandt Aarhus, som er tilmeldt økologisk omlægningstjek. 

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

På siden Økologiske Græsningslaug finder du nyttige erfaringer, gode råd til opstart og til videreudvikling, målrettet hhv. landmand, kommune og græsningslaug-medlem. I hæftet "Økologisk græsningslaug - noget for dig?" kan du læse medlemshistorier og få inspiration til foreningsudvikling.

Film: Vi har fundet Ferdinand

"Vi har fundet Ferdinand" er filmet hos Børnehuset Gaia, som er med i en af 24 kogræsserforeninger i Vejle Kommune. Børnene holder opsyn med dyrene, og kødet går til institutionens køkken. 

Økologi på tværs i kommunen

Økologisk Landsforening afholdt i november arrangementet Økologi på tværs i kommunen med præsentation af guide og erfaringer vedr. græsningslaug.

Præsentationer fra Økologi på tværs i kommunen:

Læs mere

Projektperiode

1. januar 2016 - 31.december 2016.

 

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug - Grønne ildsjæle for lokal afsætning.