Fælles naturfremme 2012

Tre grupper landmænd udarbejder i 2012 og 2013 en kollektiv naturbeskrivelse og plan for naturtiltag i deres område. Projektet faciliterer deres samarbejde, så de i fællesskab kan arbejde for at bevare og sikre bedre vilkår for agerlandets dyr.

"Fælles naturfremme" er et projekt der bygger videre på den viden, der blev opnået i projektet "Effektiv naturfremme" fra 2010-11.
 
Fælles naturfremme startede i 2012 år med at fem landmænd fra et afgrænset område gik sammen om at få udarbejdet en kollektiv naturbeskrivelse og plan for naturtiltag i deres område. De var den første gruppe til at arbejde med projektet. Du kan læse mere om værterne, projektet og status her.(link videre til værtsbeskrivelse af Vejlegruppen)
 
I 2013 arbejdes der videre med Fælles naturfremme. Der er dannet to nye grupper, som består af henholdsvis fire og fem landmænd. Grupperne består af både økologiske og konventionelle landbrug. Ligesom sidste år vil projektet være med fokus på forskellige tiltag til fordel for agerlandets dyr. Du kan læse mere om projektet og værterne her.
 
Tiltagene kan følges af alle interesserede i form af markvandringer, avisartikler og opdateringer på Økologisk Landsforenings hjemmeside. På hjemmesiden kommer både interviews og dokumentation i form af billeder og film. Derudover vil der blive lavet beskrivelser af den praktiske etablering samt pleje af de forskellige tiltag.
 
Der vil også blive lavet en beskrivelse af mulighederne for kollektiv planlægning i fremtiden. Følg med og bliv inspireret.
 
Læs alle forslagene til naturfremmende tiltag samt natur&landbrugs prioritering af naturtiltagene hos værterne. Kort over deres jord og tabel giver et hurtigt overblik over alle de foreslag Natur&Landbrug er kommet med. Derudover kan du finde den samlede rapport som også beskriver det område som værterne ligger i samt den historiske baggrund for jorden. God fornøjelse.
 
Status hos de 5 værter. Se mere her. De 5 har fået lavet en naturbeskrivelse og har i samarbejde valgt at etablere en naturstribe langs et vandløb der løber gennem 3 af de 5 ejendomme. Derudover har Frank etableret to insektvolde og naturstribe på hans Bedrift. Alf har etableret naturstriber og en barjordsstribe.

"Fælles naturfremme" er et projekt der bygger videre på den viden der blev opnået i projektet "Effektiv naturfremme" fra 2010-11. I år vil 5 landmænd fra et afgrænset område få lavet en kollektiv naturbeskrivelse og plan for naturtiltag i deres område.

Info om projektet

  • Der er 5 værter
  • ca. 250 ha heraf 110 ha samlet syd for Vejle og 37 ha nord for Vejle
  • Tiltag i projektet tager udgangspunkt i dem der er beskrevet i hæftet Naturfremme i agerlandet - Naturstriber, insektvolde og andre tiltag

Naturpleje med heste

Den lysåbne natur er afhængig af naturpleje for ikke at gro til.

Naturplejen kan være afgræsning.

Heste er et vigtigt dyr til denne afgræsning, der bør bruges mere end den bruges i dag som afgræssere. Den skal dog bruges på de rette steder, i det rigtige antal og af rette type for, at det bliver en succes.

En vellykke hesteafgræsning kan bl.a. reducere lysesiv og fremme lyngspiring og orkidéer.

Du kan hente inspiration og information om heste som afgræssere her: Heste som afgræssere. Der er generel information om egnede naturtyper, græsningsadfærd og valg af hestehold.

Projektet løber fra 01012012-31122012 og udarbejdes med støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Her kan du læse mere om:

Heste som afgræssere

Værtsbeskrivelser

Veterantræer

Status hos værterne

Naturvandring i Vejle, 15. august 2012

Kollektiv naturbeskrivelse

Katalog: flere dyr i agerlandet

Se også:

Effektiv naturfremme 2011

Fælles naturfremme 2013