Effektiv naturfremme 2011

Med enkle midler kan økologiske landmænd skabe gode betingelser for den naturlige flora og fauna på deres jorde. Økologisk Landsforening vil med projektet "Effektiv Naturfremme" tilpasse og følge nogle enkle, naturfremmende tiltag til inspiration for andre.
Harer i sneen - Foto: Colourbox.com.

Øget biodiversitet på markerne

Mere natur og bedre betingelser for de vilde dyr

Projektet "Effektiv Naturfremme" udvikler og tilpasser tiltag, der gør det lettere for økologiske landmænd at sikre højere biodiversitet på deres marker.

Find hjælp og gode råd, hvis du selv vil oprette naturfremmende elementer på din bedrift: Naturfremme i agerlandet - Naturstriber, insektvolde og andre tiltag (PDF)

Læs mere om hvad du selv kan gøre for, med enkle midler, at skabe mere varieret natur i og omkring dine marker: Idékatalog med naturfremmetiltag.

Læs om hvad andre har gjort: Ti landmænds forsøg med naturfemmende tiltag og deres erfaringer

Power point fra Økologikongres: Mere natur på din bedrift D6

Økologisk landmand Jakob Kjærsgaards egne erfaringer med naturfremmede tiltag.

Læs mere om Jacobs bedrift og forsøg med naturfremme

Etablering af vildtstribe og insektvold på økologisk mark:

Danske bier har det svært - og det koster

Naturfremmende tiltag er bl.a. med til at sikre den danske bestand af bier - et vigtigt arbejde, da en lang række afgrøder og frugttræer er helt afhængige af bier for at kunne formere sig. Læs mere her.

Forsøg med naturfremmende tiltag
I forbindelse med udvikling af projektet om naturfremme, har fem værter på forsøgsbasis anlagt naturfremmende tiltag på deres bedrifter i 2010.

Projektet havde fokus på seks dyr, der alle er gode indikatorarter for stor biodiversitet:

Om projektet:

I projektet er der nedsat en ekspertgruppe, som skal hjælpe med at udvikle og tilpasse naturfremmede tiltag inden for de gældende regler samt give anbefalinger til hensigtmæssige ændringer i regelsættet.

I gruppen sidder Heidi Buur Holbeck Videnscentret for Landbrug, Plan & Miljø; Bent Ove Rasmussen, Danmarks Jægerforbund, Sandor Hestbæk Markus, Kalø Gods; Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening; Anja Härle Eberhardt, Dansk Ornitologisk Forening; Jørn Pagh, Danmarks Miljøundersøgelser og Marie-Louise Simonsen, Økologisk Landsforening.

Projektet er finansieret af Promilleafgiftsfonden og løber fra 01.01.10 til 31.12.11
Projektet ønsker endvidere at udnytte resultater fra forskningsprojektet under ICROFS "REFUGIA".

Litteratur:

  • Videncentret for Landbrug
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Skov og Natur
  • Den store danske
  • Natur- og vildtpleje af Niels Søndergaard
  • Naturschurtz im Ökolandbau af Srah Fuchs og Karin Stein-Bachinger

Her på siden kan du læs mere om:

Truede dyr

Flere erfaringer og relevante links

Eksempler på, hvad andre landmænd har gjort

Nyt om naturfremme (2011)

Naturvandring i Herning

Artikel: Gæster skal så naturstriber ved årets Økodag (2011)

Se også:

Fælles naturfremme 2012

Fælles naturfremme 2013