Mere kvalitetshavre

Projektets formål er at øge havres andel af det dyrkede areal, sikre højt udbytte og høj kvalitet i afgrøden og derved øge afsætningen til et stærkt voksende marked til fordel for landmænd, afsætningsled, klima, miljø og samfundsøkonomi.

Formål

Projektets formål er at øge havres andel af det dyrkede areal, sikre højt udbytte og høj kvalitet i afgrøden og derved øge afsætningen til et stærkt voksende marked til fordel for landmænd, afsætningsled, klima, miljø og samfundsøkonomi.

Forventede effekter

Den øgede produktion af højkvalitetshavre til det voksende marked øger beskæftigelsen og mulighederne for at eksportere havre til et voksende globalt marked og nedsætte importen af foderprotein. Da havre er nøjsom, har langsomt næringsstofoptag, er god konkurrent til ukrudt og en sund afgrøde, vil erstatningen af andre kornafgrøder med havre være til gavn for miljø og klima.

Aktiviteter

Projektet opsummerer den store mængde viden, der findes på området, indhente nyeste viden fra udlandet, Sverige og England, og iværksætte en bred formidlingsindsats i rådgivningen og blandt landmænd for at øge vidensgrundlaget for dyrkning og afsætning af økologisk havre. Afsætningsled, møllerier og foderstoffer inddrages for at afklare udfordringer og barrierer for øget salg og sikre maksimal kvalitet fra jord til bord. I AP1 analyseres og opdateres viden, i AP2 afdækkes kvalitetskrav og barrierer for afsætning af kvalitetshavre til human og animalsk ernæring, og i AP3 formidles viden bredt så fokus øges på produktion og afsætning af økologisk kvalitethavre.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres løbende her på siden.

Dyrkningsvejledning for kvalitetshavre, 2019

 

Arrangementer

Workshop på den Europæiske Kornfestival på Kalø i juni 2019, for landmænd, rådgivere, forskere og forædlere:

  • Oplæg af Anne Eriksen, Økologikonsulent, Økologi Rådgivning Danmark, om dyrkning og strategi for at opnå bedre kvalitet ved dyrkning af havre.
  • Oplæg af Jesper Fog-Petersen, Projektleder, Økologisk Landsforening, oplæg til diskussion om fremtidens anvendelse af kvalitetshavre og hvilke kvalitetsparametre dette vil medføre. 

Anlæg af 2 demonstration arealer for at opnå mere kvalitetshavre. I det ene afprøves vinterhavre, af sorterne Rhapsody og Fleuron, efter inspiration fra England og Irland. Det bør give højere udbytte end vårhavre og større kerner, hvilket efterprøves. I det andet forsøg afprøves samdyrkning af vinterhavre og vinterbælgsæd, for at opnå bedre højere hollandsk vægt (større kerner) og højere proteinindhold (bedre til foder).

Vidensindsamlingstur i juni 2019 til Sverige og England, samt til Irland i okt. 2019. Her blev indsamlet nyeste viden fra forskning, rådgivning, forarbejdning og landmandspraksis.

Her ser deltagerne på nye havresorter af alm. og nøgenhavre på Godset Abbey Home farm, i forbindelse med temadag om økologisk havredag arrangeret i samarbejde mellem Organic Research Center Elmham, Organic Arable og det irske firma White Oats.

Vækstsæsonen 2020 afholdes:

Tema-arrangementer/demonstrationer af ”best practice” i dyrkning af kvalitetshavre følgende steder:

  • Demo-mark – Dyngby, Odder – samarbejde med Nordic Seed
  • Demo-mark – Samsø Mølle v/ Morten Øster ,Tranbjerg, Samsø
  • Demo-mark - Forum Østergård ved Bjarne Larsen, Esbjerg
  • Temadag efterår

 

 

Nye og mere vintertolerante sorter af vinterhavre afprøves i projektet. Her fra projektets markafprøvning af vinterhavre-sorterne Rhapsody og Fleuron, Dyngby, Odder.

 

Resultater og formidling

”Strategi og dyrkningsvejledning til kvalitetshavre” af Anne Eriksen, Økologikonsulent, Økologi Rådgivning Danmark.

”Rapport om fremtidige muligheder indenfor kvalitetshavre” af Jesper Fog-Petersen, Projektleder, Økologisk Landsforening.

Anbefaling:  på vej

Artikel:  ”Havre er hot” af Karen Munk Nielsen, i fagtidsskriftet Marken:  er på vej

 

Projektperiode

1. januar 2019 – 31. december 2020

Projektstøtte

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden.