Kulstofskolen

Kulstofskolen skal hjælpe landmænd til at forstå de komplicerede sammenhænge mellem energi, klima og deres bedrift. Skolen skal vise den enkelte landmand, hvad der kan gøres for at være en del af løsningen og ikke en del af problemet.

Klimaneutral økologisk jordbrug

Hvad er økologisk landbrugs rolle og ansvar i forhold til det øvrige samfund, herunder konventionelt landbrug? For at være godt rustet til diskussionen om klimaspørgsmål vil vi udvikle en overordnet strategi for et klimaneutralt økologisk jordbrug. I første omgang vil vi analysere og udpege økologisk jordbrugs svage og stærke sider.

Projektet giver konkrete anvisninger på, hvordan man kan anvende vedvarende energi og spare energi på økologiske bedrifter. Vi ønsker også at sætte viden i spil, om hvilke forskellige tiltag i driften der fremmer lagring af kulstof. De forskellige tiltag skal beskrives, så det er muligt at forstå tiltagenes betydning for kulstofbalancen på den enkelte økologiske bedrift. I den forbindelse udvikler vi et enkelt og brugervenligt værktøj til at beregne kulstofbalancen på den enkelte bedrift.

Lær hvordan du lagrer kulstof og sparer energi

For at sikre at projektets viden kommer i spil, skal der også udvikles materiale til kulstof- og energitjek. Det skal iværksættes som et tilbud om rådgivning til interesserede landmænd. Vi vil udforme materialet som en oversigt over praktiske og konkrete tiltag til, hvordan man kan fremme lagring af kulstof og spare energi på bedriften.

Projektet er en proces, hvor vi løbende opbygger læring og forståelse, af hvilke konkrete effekter forskellige tiltag i den økologiske produktion kan have. Formidling og debat skal gerne give et overblik over, hvad den enkelte landmand kan gøre, og hvad der er vigtigst.

Læs mere om Økologi & Klima

Læs artikel fra Økologi & Erhverv: Tjek kulstof på din bedrift, dec. 2009

Viden og aktiviteter i projektet

Projektbeskrivelse

En overordnet strategi for, hvordan økologisk jordbrug bliver klimaneutralt, skal hjælpe økologiske landmænd med at nå målet om at blive klimaneutrale. Et godt kendskab til de svage og stærke sider i økologisk jordbrug, gør det muligt at se, hvor der skal gribes ind, hvilke muligheder/løsninger, der virkelig batter og hvor det er vigtigt at sætte ind med det samme, men ikke mindst, hvor det er vi gør noget rigtigt. Det stiller os godt i klimadiskussionen om jordbrugets rolle og vores ansvar i forhold til det øvrige samfund.

Kulstofskolen skal frembringe klimabevidste landmænd, der tager deres del af ansvaret, og derved medvirker positivt til at nedbringe de negative klimapåvirkninger fra landbruget. Samtidig er de klimabevidste landmænd med til at gøre det økologiske landbrug til en mulig løsning på vores klimaproblemer i fremtiden.

Kulstofskolen vil fremme et klimaneutralt økologisk landbrug. Vi skal have kulstof (C) positivt i spil bl.a. gennem lagring i jorden og ved at spare på energien. Der gives konkrete anvisninger for energibesparelser og om forskellige driftstiltag og deres betydning for kulstoflagringen. Måske skal landmænd til at være energiproducenter og producere deres energi til forbrug gennem vedvarende energi. Projektet udmunder i en nedbringelse af CO2 udledningen fra landbruget og pejler økologisk landbrug på vej mod et klimaneutralt landbrug.

Denne hjemmeside forsøger at beskrive de komplicerede sammenhænge omkring energi, klima og bedriftens påvirkning af disse. Siden giver konkrete anvisninger til hvad den enkelte landmand kan gøre og hvad der virkelig batter, når det handler om at blive klimaneutral.

Kulstof, klima, energi og landbrugsbedrifter, det er ikke altid til lige at se sammenhængen, og slet ikke at se hvordan økologisk landbrug påvirker kulstofkredsløbet og hvilken betydning det har på klimaet. Der er ingen tvivl om der skal være landbrug, og det økologiske jordbrugs grundprincipper er undgå handelsgødning og mindske brugen af fossilt brændstof, og det har dermed potentiale for at blive klimaneutralt.

Når der snakkes om klima og klimaproblemer er det vigtigt som landmand, at huske på at næsten alle mennesker er med til at udlede drivhusgasser, og landmænd ikke alene står med ansvaret. I Danmark er store dele af jorden agerjord og som følge heraf, udledes en stor del af drivhusgassen fra landbruget.

Det ser dog ud som om små ændringer kan være med til at lede det økologiske jordbrug mod at blive klimaneutralt og dermed kan det økologiske landbrug blive en del af løsningen på vores klimaproblemer. Kulstofskolen skal lave en overordnet strategi for at økologisk landbrug kan blive klimaneutralt, men det egentlige formål er at vise den enkelte landmand, hvilke tiltag der kan få hans bedrift hen mod et klimaneutralt landbrug. For at opnå et klimaneutralt økologisk landbrug skal produktion, miljø og energi skal tænkes sammen i et kredsløb.  

Det er nødvendigt at forstå, at kulstof er en vigtig medspiller i planteproduktionen, som ikke kan undværes. Med den rette håndtering bliver den ved med at være en positiv medspiller, men med forkert håndtering kan kulstof blive til en negativ modspiller, som påvirker vores klima og økosystemet negativt. Det kræver en målrettet indsats og bevidsthed hos økologiske landmænd, at nå målet om at blive klimaneutrale.

Det er derfor vigtigt at forstå økologisk jordbrugs indvirkning på kulstofkredsløbet og hvordan kulstof kan bevares i jorden eller andre puljer, for at vide hvordan og hvorfor forskellige driftstiltag og strategier, kan have forskellig indvirkning på kulstofkredsløbet.

Projektet startede 01.01.09 og løber frem til 01.12.10

Kulstofskolen er lavet med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug (FØL) i samarbejde med økologiske landmænd, Århus Universitet, Team4Energy, Landscentret og Økologisk Landsforening.