Økologisk brødhvede online

Der skal mere økologisk brød på hylderne, og det er muligt. Vi har sorterne til rådighed, og vi har landmænd med både kompetencerne og kapaciteten til det. Projektet skal styrke dyrkningsmetoderne og teste kvalitet.
Billede af Dacke lige før høst. Foto: Marie-Louise Simonsen.

Se de foreløbige resultater

 

Der skal udvikles metoder til dyrkning af økologisk dansk brødkorn. Vi har sorterne til rådighed, og vi har landmænd med både kompetencerne og kapaciteten til det. Økologisk brødhvede online skal introducere en mere konsekvent og målrettet dyrkning af brødhvede.

Derved sikres melbranchen en langt større forsyningssikkerhed og bedre mulighed for at optimere på de tekniske kvaliteter med dansk produceret hvede. Mindre udbredte, men potentielt gode tekniske og agrologiske løsninger, skal aktiveres.

Projektets formål er at demonstrere teknikker med øget rækkeafstand, reduceret gødningstildeling, jordløsning i vækstsæsonen samt gamle og moderne sorters (ny: Dacke og gammel: Øland) reaktion på de valgte behandlinger.

Hvedesorterne testes på vækst, udbytte og kvalitet gennem en hel dyrkningssæson. Derudover opsættes et kamera, som visuelt konkretiserer en kompliceret og sammensat parameter som konkurrenceevne. En enkelt parameter, der rummer værdier som væksthastighed, bladdækning, bladform, buskning mfl.

Der oprettes en Facebook-side, hvor enhver kan se hveden gro og se forskellene i vækst ved forskellige behandlinger. Normalt laves 3-4 registreringer gennem vækstsæsonen, der og noteres karakterer for nogle få nøgleparametre. Her kan man se afgrøderne udvikle sig over en hel vækstsæson på få minutter i en fast-forward film:

Der bliver mulighed for at se de enkelte handlinger i dyrkningen, pløjning, gødskning, såning, strigling, høst, osv. med en række minifilm her på siden og via facebook-siden - følg med, og bliv inspireret.

Hvordan dyrker jeg brødhvede?

"Vi skal have en god kernekvalitet, noget der kan bage, noget med noget gluten i" starter Sven Hermansen, Rådgivningschef i Økologisk Landsforening og fortsætter "for at få det, skal vi bruge gødning og nogle høje hvedesorter, gerne over en meter, der kan konkurrere med ukrudtet."

Nogle af de andre værktøjer der kan bruges til at øge proteinindholdet i brødhveden er øget rækkeafstand, jordløsning og ikke mindst rigtig timing af jordbehandlingerne.

"Moderne teknologi, som f.eks. kamerastyring, kan være med til at øge kvaliteten af afgrøderne. Kamerastyringen kan se rækkerne ned igennem afgrøden og derved kan radrensningen komme meget tæt på afgrøden. Det betyder vi kan rense afgrøde og samtidig få mineralisering som frigiver bl.a. kvælstof fra det organiske materiale i jorden. Herved får planten mere kvælstof til rådighed og kan øge protein mængden i kernen" fortæller Sven

I projektet "Økologisk brødhvede online" konkurrerer den gamle sort Ølandshvede mod den moderne hvedesort Dacke på 48 forsøgsparceller på Foulumgård. Begge sorter er sået med henholdsvis 12 og 36 centimeters rækkeafstand og får tildelt henholdsvis 80 og 0 kg N/ha. Desuden udsættes begge sorter for henholdsvis jordløsning og ingen jordløsning. I alt 16 forsøgsparametre skal afsløre, om Ølandshvede kan hamle op med en moderne sort.

"Dyrkning af brødhvede i Danmark kræver 4 ting. Det rigtige sortsvalg, god gødningstildeling, den rigtige rækkeafstand og gerne en korrekt timet jordløsning" slutter Sven.

 

Økologisk brødhvede online - projekbeskrivelse

Der skal udvikles metoder til dyrkning af økologisk dansk brødkorn. Økologisk brødhvede online skal introducere en mere konsekvent og målrettet dyrkning af brødhvede.

Der skal udvikles metoder til dyrkning af økologisk dansk brødkorn. Vi har sorterne til rådighed og vi har landmænd med både kompetencerne og kapaciteten til det.Økologisk brødhvede online skal introducere en mere konsekvent og målrettet dyrkning af brødhvede.

Derved sikres melbranchen en langt større forsyningssikkerhed og bedre mulighed for at optimere på de tekniske kvaliteter med dansk produceret hvede. Mindre udbredte, men potentielt gode tekniske og agrologiske løsninger skal aktiveres.

Projektets formål er at demonstrere teknikker med øget rækkeafstand, reduceret gødningstildeling, jordløsning i vækstsæsonen samt gamle og moderne sorters, ny: Dacke og gammel: Øland, reaktion på de valgte behandlinger.

Hvedesorterne testes på vækst, udbytte og kvalitet gennem en hel dyrkningssæson. Derudover opsættes et kamera som visuelt konkretiserer en kompliceret og sammensat parameter som konkurrenceevne. En enkelt parameter der rummer værdier som væksthastighed, bladdækning, bladform, buskning mfl.

Der oprettes en Facebookside, hvor enhver kan se hveden gro og se forskellene i vækst med forskellige behandlinger. Normalt laves 3-4 registreringer gennem vækstsæsonen og noterer karakterer for nogle få nøgleparametre. Her kan man se afgrøderne udvikle sig over en hel vækstsæson på få minutter i en fast-forward film.

Der bliver mulighed for at vise de enkelte handlinger i dyrkningen, pløjning, gødskning, såning, strigling, høst, osv. med en række minifilm.

 

Projektet startede 01.01.2012 og slutter 31.12.2013.

undefined undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne