Udfasning af konventionel gødning – nye tiltag

Med projektet ”Produktion af økologisk gødning og effektive sædskifter” fortsætter Økologisk Landsforening den udvikling, der skal gøre de økologiske landbrug uafhængige af konventionel husdyrgødning
Etablering af ensilage-forsøg. Foto: Erik Kristensen.

Formålet med projektet er at indsamle viden om, hvordan økologiske bedrifter kan blive selvforsynende med gødning og dermed uafhængige af husdyrgødning fra det konventionelle landbrug. Arbejdet er et led i den strategi, Økologisk Landsforening sammen med Landbrug & Fødevarer har lagt for at udfase brugen af konventionel husdyrgødning senest i 2021.

Udbyttet af projektet vil være

  • et overblik over mulighederne for fremstilling af økologisk gødning på egen bedrift, herunder økonomi i produktion, opbevaring og anvendelse af gødningen.
  • en kortlægning af, hvor meget kvælstof, der kan høstes i forskellige grøngødningsafgrøder.
  • et katalog over landmændenes egne erfaringer med ikke at anvende konventionel husdyrgødning.
  • et bud på, hvordan næringsstofferne kan fastholdes i de øverste jordlag på sandjord ved brug af efterafgrøder med dybe rødder i et grønsagsrigt sædskifte.

Projektet omfatter en række indbyrdes uafhængige tiltag, som du kan læse om her.

Ensileret Rødkløver

Økologisk Landsforening har i foråret 2012 anlagt to forsøg på henholdsvis sand og lerjord, hvor ensileret rødkløver afprøves som gødning for både vår- og vintersæd. Andelen af kvælstof er stor i rødkløver, og én hektar skulle i teorien kunne fuldgødske 3 hektar korn. Nemlig ved at den ensilerede grønmasse anvendes på de to hektar, mens rodmassen anvendes som forfrugt på den tredje. Forfrugtsværdien af rødkløver er velkendt, men vi mangler viden om, hvordan ensilagen udnyttes og om, hvor stor en del af kvælstoffet, der frigives, og hvornår. Derudover skal forsøgene vise, om ensilagens lave pH påvirker omsætningshastigheden, og om der er risiko for udvikling af organiske syrer, der hæmmer spiringen.

Læs mere:

Grøngylle

Flere landmænd er gået i gang med at blande husdyrgødning og frisk kløvermasse for at øge indholdet af næringsstoffer i den gylle, de har til rådighed. I projektet her vil vi følge to af disse landmænd for at indsamle deres data og erfaringer med "grøngylle".

 Læs artikel fra Økologi og Erhverv nr. 500, s. 16: Kløver-gyllen flyder let

10 bud på en udfasning

Ti rutinerede økologiske planteavlere gav i 2009 deres bud på, hvordan de via gødsknings- og sædskiftetiltag ville løse udfordringen med at udfase konventionel husdyrgødning på deres bedrift. Løsningerne blev trykt i hæftet "Økologisk Planteproduktion uden brug af konventionel gødning". De ti avlere vil i dette projekt blive kontaktet igen for at følge deres arbejde med at realisere ideerne.

Læs om de ti landmænds ideer: Økologisk planteproduktion uden brug af konventionel gødning

It-værktøj til økologisk gødningsplanlægning

NDICEA er et Hollandsk computerprogram, der kan forudsige afgrøders kvælstofbehov på et givet tidspunkt og derved sikre en optimal gødskning på økologiske bedrifter. Programmet er enestående i sin biologiske tilgang, og det er derfor tanken at opdatere det til danske forhold samt at uddanne interesserede konsulenter og landmænd i brugen af programmet.

Download programmet her

Sædskifte i grøntsagsproduktion

Grøntsagsdyrkning giver særlige udfordringer, da gødskning har stor betydning for grøntsagernes kvalitet. Derfor er der etableret et demonstrationssædskifte hos den økologiske grøntsagsproducent Billeslund ved Gram. Sædskiftet er designet med inspiration fra det gødningsfrie grønsagssædskifte, der i 10 år har fungeret på Årslev Forsøgsstation. Der indgår efterafgrøder med grøngødning, og der er i sædskiftet afsat plads til, at de kan bidrage væsentligt til kvælstofforsyningen.

Kløvergræs som gødning til korn

I denne film fortæller planteavlskonsulent Bjarne Hansen fra Økologisk Landsforening om perspektiverne ved at gøde kornmarken med økologisk kløvergræsensilage, der i forvejen dyrkes som en naturlig del af et økologisk sædskifte.

Mere viden

Projektperioden er 01.01.2011-31.12.2012, og resultaterne vil foreligge ved udgangen af 2012.

Projektet har fået tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram samt Fonden for økologisk landbrug.

undefined

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm