Sortsudvikling i økologisk planteavl

Projektet Sortsudvikling i økologisk planteavl skal bane vejen for en egentlig handlingsplan for økologisk sortsudvikling og planteforædling. Målet er at udvikle bedre sorter, der er specielt tilpasset dyrkningsvilkårene i økologisk planteavl.

Det lille udvalg i økologisk produceret udsæd, de svingende kvaliteter og de gældende regler på området kan i dag være en udfordring for de økologiske planteavlere. Projektet "Sortsudvikling i økologisk planteavl" skal derfor skabe overblik over, hvad der findes af viden på området og skabe kontakt mellem de relevante aktører - landmænd, professionelle planteforædlere og myndigheder.

Alternative løsninger og erfaringer udefra

2010 er projektets vidensindsamlings-fase, hvor forskere og andre videnspersoner inddrages for at belyse problemstillingerne. Især i Schweiz og Tyskland er der allerede en del erfaringer med økologisk sortsudvikling og med at anvende sorter, som er særligt attraktive for økologiske planteavlere. Derfor hentes der også inspiration fra udlandet, bl.a. på en temadag om emnet, hvor der både er danske og udenlandske oplægsholdere. Der har været afholdt en række møder om emnet, og der er skrevet et debatoplæg med baggrundsviden og beskrivelse af udfordringerne for økologerne, når det gælder sortsudvikling.

Unikt samarbejde

I projektets anden del fokuseres på ét af værktøjerne til at opnå sorter, der er skræddersyede til økologiske planteavlere, nemlig brugerdrevet planteforædling. Dette foregår i samarbejde med professionelle forædlere. I 2011 vil der i den forbindelse blive etableret pilotprojekter på udvalgte økologiske bedrifter, hvor landmænd og planteforædlere i fællesskab vil arbejde med sortsudvikling, opstille avlsmål og selektere planter til videre brug. Dette er i dansk sammenhæng en unik samarbejdsform, som forhåbentlig vil styrke og udvikle den økologiske sortsudvikling herhjemme.

Deltag i debatten

Den 4. november 2010 afholdt Økologisk Landsforening i forbindelse med projektet en temadag, hvor erfaringer, udfordringer og muligheder i økologisk sortsudvikling blev taget op. Nedenfor kan du finde oplæg fra temadagen og andet stof om økologisk sortsforædling.

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug og kører i perioden 1.1.2010-31.12.2011

Notat om sortsudvikling

Et notat med fokus på sortsudvikling indenfor korn. Oplægget er skrevet af Anders Borgen i marts 2010. Notatets vurderinger er ikke nødvendigvis dækkende for den officielle holdning i Økologisk Landsforening.

Se Oplæg til diskussion om fremtidens sortsudvikling i økologisk jordbrug

Mere viden