Planteproduktion uden brug af konventionel gødning

Udfasningen af konventionel husdyrgødning er blevet besluttet, spørgsmålet er hvordan vi når derhen. Landmænd, forskere og konsulenter diskuterede hvordan dette kan lade sig gøre på vores to temadage. Management og opfindsomhed var nogle af dagens nøgleord.

Referat fra temadage om planteproduktion uden konventionel gødning oktober 2008.

Økologisk Landsforening har afholdt to temadage med det formål at få belyst den nuværende viden om, hvad vi kan dyrke uden konventionel gylle.

80-90 meget interesserede og engagerede mennesker var mødt frem for at lytte, diskutere og deltage i erfaringsudveksling. Der var forskere fra KU-LIFE og Århus universitet, økologi konsulenter samt naturligvis, mange landmænd.

Formand, for ØL's planteavlsudvalg, Anders Lund indledte med, at fortælle om udvalgets og foreningens arbejde med den store udfordring vi står overfor. Han forsikrede, at mange ressourcer, både i udvalget og i ØL's faglige afdeling, er sat ind i arbejdet for, at ruste erhvervet bedst muligt til at klare sig uden input af uøkologiske næringsstoffer.

Også forskerne, der ved møderne var repræsenteret ved Lars Stouman KU-LIFE og Kristian Thorup-Kristensen AU-Årslev, har fokus rettet på den proces med udfasning af ikke økologisk gødning vi er i gang med. Der ligger store muligheder, men også forsknings og landmandsfaglige opgaver, i at få omsat den viden vi på et mere teoretisk plan har, om mobilisering af næringsstoffer der er i jorden. Vi kan fange og fastholde næringsstofferne i kløvergræs, grøngødning og efterafgrøder, udfordringen er at mobilisere, især kvælstof, på det rette tidspunkt, netop når afgrøden har brug for næringsstofferne.

Alt i alt et par meget givende møder, både landmænd, forskere og konsulenter fik noget ud af. Der har kun lydt positive tilkendegivelser og kritik. Alt tyder på, at møderne har været endnu et lille skub fremad i processen mod, at økologisk planteavl kan klare sig uden konventionel gødning.

Læs og download dokumenter:

Økologisk planteproduktion - uden brug af konventionel gødning

Pjecen formidler viden og erfaring omkring sædskifter, som sikrer et godt udbytte fra 10 rutinerede økologiske planteavlere. Landmændene fortæller hvordan deres sædskifte ser ud i dag og giver deres bud på, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden og hvilke løsninger de vælger.

Download Økologisk planteproduktion - uden brug af konventionel gødning

Download Håndbog i økologiske sædskifter

Mere viden