Demonstration af nye økologiske løsninger 2

Projektet skal sikre, at økologiske landmænd kender og bruger ny viden og de bedste økologiske metoder, der er udviklet gennem projekter, forskning og forsøg indtil nu.

Formål

Projektets formål er at bidrage til landmænds faglige succes med økologi, dvs. at sikre,

  • at økologiske landmænd kender og bruger ny viden og de bedste økologiske metoder, der er udviklet gennem projekter, forskning og forsøg indtil nu.
  • at metoderne er beskrevet, og at der er substans og gennemslagskraft i formidlingen til landmænd på forskellige platforme men med en særlig indsats på formidling via digitale medier.
  • at relevante rådgivningsværktøjer er opdaterede og at rådgivere er trænet i at bruge dem.

Forventede effekter

  • Økologiske landmænd får inspiration og redskaber til at løfte den økologiske drift produktionsmæssigt og økonomisk.
  • Nye økologiske landmænd understøttes i at videndele med erfarne økologer og hurtigst muligt finde frem til brugbare, økologiske løsninger til stald og mark.
  • Samfundet forventer, at økologisk landbrug leverer på en række fælles offentlige goder, herunder klima, fødevareproduktion, dyrevelfærd og naturtiltag. Det forudsætter udvikling og en mere effektiv udnyttelse af ressourcer og brug af de bedste økologiske metoder og løsninger i primærproduktionen. Tidligere anvendte midler til udvikling af det økologiske landbrug får større effekt, når resultaterne formidles til flere og tages i anvendelse af flere. 

Aktiviteter

Aktivitet 1

Udbygning af en webbaseret økologisk driftshåndbog med 8-10 aktuelle titler, der beskrives mhp. anvendelse i praksis, dvs. formål, teknikker, økonomi, arbejdsforbrug mm.

Aktivitet 2

Produktion af 20 korte, instruktive videoer, hvor landmænd og/eller konsulenter instruerer i godt økologisk håndværk inden for forskellige fagområder. Videoerne er tilgængelige på web, deles på Facebook, hvor landmænd selv er aktive i udbredelsen, og pushes desuden til landmænd via rådgivningstjenesten i forbindelse med eksisterende mail- og sms-service. De når således modtagerne, når de har brug for det og gør det lettere for landmænd at gøre det rigtige på rette tid.

Aktivitet 3

Videndeling landmand til landmand. Økologiske landmænd er innovative og udviklingsorienterede, men har ofte ikke øje for værdien af ideerne for andre. Projektet skaber en platform, hvor gode ideer/tips/opfindelser kan opsamles og formidles fra landmand til landmand. Landmænd opfordres til at filme deres ideer med telefon og sende fotos/videoer til Økologisk Landsforening, der vurderer den faglige værdi. Relevante ideer deles og formidles via digitale medier efter evt. bearbejdning af materialet.

Aktivitet 4

Pop-up-demoer - demonstration af økologiske metoder i marken. Projektet afprøver et pop up-koncept for markdemonstrationer, dvs. markbesøg indkaldt med kort varsel via mail, sms og facebookannoncer til landmænd inden for passende radius fra begivenheden.

Aktivitet 5

Øget brug af rådgivningsværktøjer tilpasset økologiske driftsforhold. På baggrund af en screening af nuværende brug af værktøjer udvælges 4-6 værktøjer til opdatering og formidling til rådgivere med henblik på at etablere et korps af superbrugere.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og formidles løbende her på siden.

Se online driftshåndbog og alle videoer, der er udarbejdet i projektet

Artikler

Økologiske landmænds medievaner

En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse med fokus på digitale og sociale medier, gennemført af Rådgivende Sociologer for Økologisk Landsforening i 2017/2018.

Organisering

Projektet ledes og udføres af Økologisk Landsforening. Der samarbejdes med konsulenter fra DLBR systemet, primært fra rådgivningstjenesten og herunder ØkologiRådgivning Danmark. Projektet samarbejder i høj grad også med de økologiske landmænd som ligger inde med løsningerne på de faglige udfordringer.

Projektperiode

01. januar 2017 - 31. december 2018

Projektstøtte

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne