Rejsehold til styring af projekter for landmænd

Projekt under Pulje for eksperimenterende økologi, under Fonden for økologisk Landbrug.

Formål

Det er projektets formål at etablere og udvikle et Rejsehold vedrørende Fonden for Økologisk Landbrug, der kan:

 • Informere og opsøge landmænd om udviklings- og tilskudsmuligheder
 • Medvirke til projektafklaringer, herunder om projektet har det fornødne udviklingspotentiale og er relevant for branchen
 • Bidrage til projektudvikling, herunder vurdere hvilke samarbejdspartnere, der kan være med til at højne projektets kvalitet og effekt
 • Medvirke ved formulering af ansøgninger, herunder sikre at projekterne opfylder fondens formål
 • Løbende understøtte landmænd med gennemførelsen af bevilligede projekter
 • Bistå med viden om afrapporteringskrav og slutrapport

Effekt

De umiddelbare effekter er, at:

 • Projekterne afgrænses klart, så der er sammenhæng mellem faglig indsats og ressourcer
 • Projektets leverancer bliver beskrevet klart, så det fremgår, hvordan og hvornår de ønskede mål nås
 • Pucceskriterierne er realistiske i forhold til projektets karakter
 • Generelt, at de administrative udfordringer løses professionelt - til gavn for alle involverede

De overordnede effekter er, at:

 • Der skabes grobund for flere, nye typer af projekter baseret på idéer og initiativer fra innovative primærproducenter. Der er stor innovationskraft blandt landmænd, men der mangler ressourcer til at afdække potentialer og strømline initiativerne, så projekterne kan skabe den ønskede vækst. Rejseholdet medvirker til at skabe et vækstlag, der opsamler og gør brug af landmændenes innovationspotentiale.

Indhold

Maj:

 • Orientering om ordningen - via medier og direct mail samt via besøg,  f.eks. med inspiration og gode eksempler på projekter
 • Telefonisk afklaring og besøg
 • Projektudvikling og -formulering samt udfærdigelse af ansøgninger

Juni-december:

 • Projektplanlægning og konkretisering af milepæle
 • Løbende projektopsamling og tilretning af projektet

November-December:

 • Synliggørelse af projektresultater samt bistand til projektafslutning

Rejseholdet tilrettelægger aktiviteterne i samarbejde med Torben V. Lauridsen, Økologisk Landsforening

De første resultater præsenteres på Økologi-kongressen i november 2013. De endelige resultater præsenteres på hjemmesiderne inden udgangen af 2013: www.okologi.dk

Resultaterne vil være tilgængelige på internettet i fem år og stilles gratis til rådighed for alle.

Projekter

 

Projektet har fået tilskud fra "Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet".

undefined