Mere natur i agerlandet med effektivt natursamarbejde

Projektet finder de gode eksempler på samarbejde om naturtiltag og -pleje mellem landmænd og privatpersoner, kommuner, foreninger og andre, der har en interesse i naturen i og omkring landbruget. Samarbejde motiverer til at gøre en ekstra indsats for naturen og er med til at fastholde interessen for naturtiltag og -pleje. I projektet interviewes en række landmænd og deres samarbejdspartnere om deres bidrag til naturen, til inspiration for andre.

 

Læs det store inspirationskatalog om natursamarbejder 

 

 

Redskaber til effektivt natursamarbejde

Græsningsaftale skabelon

Foreningsvedtægter skabelon

S.M.A.R.T.E. mål i samarbejde

Samarbejdsaftale skabelon

Projektpræsentation i avisen Økologi & Erhverv - klik for at læse

Mere natur i agerlandet - Effektivt natursamarbejde

Samarbejder beskrevet i avisen Økologi & Erhverv - klik for at læse

Billund Naturpleje- og Afbrændingsteam

Endrup Blomstrende Enge

Lauget med leen

Lån en ko

Tannisbugt Naturpleje og Vandløbsforening

Bat boys

Strandengene ved Roborghus

Om projekt Mere natur i agerlandet - Effektivt Natursamarbejde

Projektets formål

Formålet med projektet er at inspirere flere landmænd til at etablere naturtiltag samt at fastholde interessen og motivationen hos de landmænd, der er i gang. Projektet indhenter erfaringer fra landmænd og andre interessenter, der samarbejder om mere og bedre natur på landbrugsbedrifterne. Der findes mange gode eksempler på, at man gennem samarbejde motiveres til at gøre en ekstra indsats, og hjælper hinanden til at fastholde interessen for at arbejde aktivt med naturen. Ved at indsamle erfaringer fra dem, der allerede gør en stor forskel for naturen og formidle deres viden bredt, vil projektet inspirere endnu flere til at samarbejde om mere og bedre natur i agerlandet.

Forventede effekter

Gennem effektivt samarbejde om understøttelse og udvikling af natur på landbrugsbedrifter skabes der bedre forudsætninger for vilde dyr og planter i og omkring det moderne landbrug.

Det kan være en stor opgave at integrere naturpleje i den daglige landbrugsdrift. I projektet udforskes de mange muligheder, der er for samarbejde om naturpleje og -tiltag. Projektet udmunder i et katalog med inspiration til samarbejde, og en række værktøjer, der optimerer både indsats og udbytte.

Projektet vil gøre det nemmere for landmænd og de, der ønsker at hjælpe med etablering af naturtiltag, at finde hinanden og udvikle samarbejdsaftaler.

Aktiviteter

Samarbejdsmuligheder for landmænd, der ønsker at få hjælp og sparring til udvikling og implementering af naturtiltag identificeres. Der udarbejdes beskrivelser af samarbejdsmodeller på baggrund af gode erfaringer hos landmænd, privatpersoner og foreninger, der allerede hjælper hinanden med naturtiltag.

Der laves et katalog over de muligheder, landmænd har for at få hjælp til naturtiltag, gennem samarbejde med andre interessenter samt redskaber til organisering af samarbejder mellem landmænd og andre interessenter i etablering og vedligehold af naturtiltag på landbrugsbedriften.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres løbende her på siden.

Projektperiode

1. januar 2017 til 31. december 2017.

Projektstøtte

Projektet er støttet af 15. Juni Fonden.

15 juni