Markedsvækst kræver forbrugertillid til de økologiske landmænd og produkter

Projektet skal klæde økologiske landmænd på til at træffe de landbrugsfagligt og markedsmæssigt gode beslutninger for deres bedrifter, så de samlet set kan fastholde og udbygge forbrugernes tillid til dansk økologi.

Formål

Projektet skal klæde økologiske landmænd på til at træffe de landbrugsfagligt og markedsmæssigt gode beslutninger for deres bedrifter, så de samlet set kan fastholde og udbygge forbrugernes tillid til dansk økologi. Projektet arbejder i forhold til landmænd, dels ved at påvirke dem til ændret adfærd på bedriften gennem synliggørelse af det gode håndværk, som foregangsøkologer allerede udfører, dels ved at pege på udviklingsveje, som kan generere merværdi for bedrifterne. Ligeledes skal forbrugernes høje tillid til økologi understøttes via oplysning af forbrugere om, hvad økologi reelt er.

Forventede effekter

Det forventes, at projektet genererer drøftelser i de økologiske landbrugskredse samt følgevirksomheder og bringer landbrugsproduktionen og forbrugerne tættere sammen. Der udsendes magasin om det bedste økologiske håndværk i Danmark til samtlige økologiske landmænd, hvilket vil udbrede viden fra praksis og inspirere til udvikling i det økologiske erhverv. Samtidig forventes bred og aktiv deltagelse i udvælgelsen af vinderne i de forskellige kategorier af godt håndværk, hvilket vil bidrage til videndeling, motivation og inspiration. Der afholdes regionale møder og forventningen er et bredt fremmøde og aktiv deltagelse i debatten. Deltagelse på dyrskuer, Agromek og lign. større arrangementer giver samtaler med både konventionelle og økologiske landmænd, hvor der bl.a. kan drøftes forbrugertyper og  udviklingsmuligheder for økologien.

Aktiviteter

Projektets aktiviteter er tre arbejdspakker:

  • Motivation af landmænd til at arbejde med landbrugsfaglig udvikling på bedrifterne 
  • Motivation af landmænd til at skabe markedsmæssig merværdi på bedrifterne
  • Oplysning af forbrugere om økologi samt pilotforløb med ’uddannelse af forbrugere’ 

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

Faktaark

Artikler

Godt Økologisk Håndværk 2018

Læs kataloget "Godt Økologisk Håndværk 2018", som præsenterer de økologiske frontløbere 2018 i kategorierne "Jordfrugtbarhed gennem recirkulering", "Naturtiltag på bedriften", "Klimatiltag der dur", og "Økonomi i økologi".

Udvikling af bæredygtighedsmål

Se mere på ØkologiLØFT.

8 regionale møder

Se mere på ØkologiLØFT.

Inspiration til nye afsætningsstrategier

Her har vi samlet en lang række gode erfaringer med inspiration til nye afsætningsstrategier. Læs og bliv glad over alt det, der sker i vores dejlige økologiske verden i Danmark og i udlandet!

Hvad siger forbrugerne?

Se mere på ØkologiLØFT.

Film

 

 

Projektperiode

1. januar 2018 - 31. december 2018

Projektperiode

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.